ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ (Εξέταση 2007)

Tι είναι το Τεστ Δεξιοτήτων

Το Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ είναι μια ειδική γραπτή δοκιμασία που εξετάζει γενικότερες και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες. Αφορά την πλήρωση των θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης από το ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας (δεν αφορά γραπτούς διαγωνισμούς). Τα μόρια των σωστών απαντήσεων –όσες και αν είναι αυτές- θα αθροίζονται στη βαθμολογία των αντικειμενικών κριτηρίων (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, απολυτήριο Λυκείου, προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες κά.).
 

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Τest έχουν όσοι κατέχουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο  σπουδών (τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.2190/1994.
 • Οι ερωτήσεις του Τest γίνονται με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
 • Η επίδοση στην ειδική δοκιμασία του Τεστ Δεξιοτήτων βαθμολογείται με άριστα το 100. Η κάθε ερώτηση έχει συντελεστή 3.
 • Η βαθμολογία του Τεστ απο την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει για 3 χρόνια.  Εάν ο υποψήφιος θέλει να βελτιώσει την βαθμολογία του μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε έναν επόμενο διαγωνισμό.
 • Για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να χρησιμοποιήσουν την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας θα πρέπει προηγουμένως να το έχουν δηλώσει στην αίτηση που θα υποβάλλεται στις εν λόγω προκηρύξεις.
 • Για τους υποψήφιους που τυχόν θα συμμετάσχουν σε δύο ή περισσότερες εξετάσεις ισχύει ο βαθμός της τελευταίας εξέτασης.
 • Η διάρκεια του προηγούμενου Τest Γνώσεων και Δεξιοτήτων (Νοέμβριος 2008) ήταν 3,5 ώρες και το τεστ αποτελούνταν από 100 ισοδύναμες ερωτήσεις, με τη μορφή των πολλαπλών επιλογών.  Στην εξέταση εφαρμόστηκε αρνητική βαθμολόγηση (για κάθε εσφαλμένη απάντηση αφαιρείται το 1/4 του βαθμού της ερώτησης).

 

 

Το Τεστ Δεξιοτήτων δεν εξετάζει συγκεκριμένη ύλη - μαθήματα αλλά μια γενική θεματολογία που εξετάζει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες.

Σε αυτή τη γενική θεματολογία εντάσσονται:

βασικές γνώσεις που έχουν σχέση:

 • με τη γεωγραφία του πλανήτη
 • τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν
 • με την ιστορία της ανθρωπότητας
 • τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαικής Ένωσης
 • την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους
 • τον πολιτισμό (όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα)
 • τα επίκαιρα θέματα
 • τα σημαντικότερα ζητήματα που προβληματίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο ως σκεπτόμενο ον και πολίτη της Ελλάδας και του κόσμου


Δεξιότητες όπως:

 • η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου
 • η αριθμητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με απλούς υπολογισμούς
 • η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα
 • ο επαγωγικός και διαγραμματικός συλλογισμός
 • η ικανότητα κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών
 • η ταχύτητα και η ακρίβεια αντίληψης, η παρατηρητικότητα, η αντίληψη του χώρου κλπ.


Το Test εξετάζει το βαθμό επάρκειας των υποψηφίων σε γνώσεις γενικής παιδείας και το βαθμό καλλιέργειας βασικών νοητικών  τους δεξιοτήτων και δεν αποσκοπεί στον έλεγχο εξειδικευμένων και λεπτομερών γνώσεων των παραπάνω γνωστικών πεδίων.

Την επιμέλεια των θεμάτων του Τεστ έχουν οι καθηγητές μας.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα θέματα της Ιστορίας απάντησε ο Dr I. Γρυντάκης

1. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων θεσπίστηκε από
Α. Τον Βενιζέλο με την  Α΄ Αναθεωρητική
Β. Τον Βενιζέλο με την  Β΄ Αναθεωρητική
Γ. Τον Παπαναστασίου με βασιλικό διάταγμα
Δ. Τον Τσαλδάρη με προεδρικό διάταγμα

2. Τα Δωδεκάνησα κατέλαβαν
Α. Οι Άγγλοι το 1913
Β. Οι Γάλλοι το 1912
Γ. Οι Ιταλοί το 1912
Δ. Οι Γερμανοί το 1914

3. Η Ελλάδα κατά τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο υπέγραψε αμυντική συμμαχία με
Α. Τη Σερβία
Β. Τη Ρουμανία
Γ. Τη Βουλγαρία
Δ. Το Μαυροβούνιο

4. Ο νικητής της ναυμαχίας στη Σαλαμίνα Θεμιστοκλής  πέθανε
Α. Πολεμώντας γενναία στη μάχη των Πλαταιών.
Β. Καλλιεργώντας το φτωχικό του κτήμα στην Παιανία.
Γ. Εξόριστος στη Μαγνησία της Μ. Ασίας.
Δ. Πίνοντας κώνειο στο δεσμωτήριο της Αθήνας.

5. Στο Ματζικέρτ (1071 μ.Χ) συγκρούστηκαν
Α. Βυζαντινοί και Νορμανδοί
Β. Βυζαντινοί και Βούλγαροι
Γ. Βυζαντινοί και Σελτζούκοι
Δ. Βενετοί και Γενουάτες

6. Στη μάχη του Σκρα (Μάιος 1918) πολέμησαν οι Έλληνες τους
Α. Γερμανούς και Βουλγάρους
Β. Τούρκους και Βουλγάρους
Γ. Γερμανούς και Τούρκους
Δ. Γερμανούς

7. Οι Γερμανοί μόλις μπήκαν στην Αθήνα όρκισαν ελληνική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον
Α. Γεώργιο Τσολάκογλου
Β. Εμμανουήλ Τσουδερό
Γ. Ιωάννη Μεταξά
Δ. Αλέξανδρο Παπαναστασίου

8. Το καθεστώς των 30 τυράννων της Αθήνας κατέλυσαν εξόριστοι με αρχηγό τον
Α. Κόνωνα
Β. Θρασύβουλο
Γ. Αλκιβιάδη
Δ. Τιμόθεο

9. Ο Πελοπίδας σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον του
Α. Φιλίππου της Μακεδονίας
Β. Αλεξάνδρου των Φερών
Γ. Ευαγόρα της Κύπρου
Δ. Κλεόμβροτου της Σπάρτης

10. Το σχολείο που φοίτησε ο Μ. Αλέξανδρος βρισκόταν στην
Α. Πέλλα
Β. Βεργίνα
Γ. Μιέζα
Δ. Αιγές

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1Β, 2Γ, 3Α, 4Γ, 5Γ, 6Α, 7Α, 8Β, 9Β, 10Γ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από την Ολομέλεια της Βουλής:
Α. Με μυστική ψηφοφορία
Β. Δια ανατάσεως των χειρών
Γ. Με ονομαστική ψηφοφορία
Δ. Δια βοής

2. Η Βουλή συγκαλείται για να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας:
Α. Όποτε το αποφασίσει ο Πρόεδρος της Βουλής
Β. Δυο τουλάχιστον μήνες πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου
Γ. ένα τουλάχιστον μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου
Δ. Μόλις λήξει η θητεία του εν ενεργεία Προέδρου

3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραιτείται πριν την λήξη της θητείας του:
Α. Δεν μπορεί να είναι ξανά ποτέ  υποψήφιος
Β. Μπορεί να είναι οποτεδήποτε υποψήφιος
Γ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στην εκλογή που ακολουθεί εξαιτίας της παραίτησης του
Δ. Μπορεί να είναι υποψήφιος εφόσον το επιτρέψει η Βουλή με πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των βουλευτών

4. Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων του
Α. Την επομένη της εκλογής του
Β. Την επομένη της ημέρας που έληξε η θητεία του απερχόμενου προέδρου
Γ. Την ημέρα που έληξε η θητεία του απερχόμενου Προέδρου
Δ. Σε ημερομηνία που αποφασίζει η Βουλή

5. Αν ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός πεθάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Α. Διαλύει τη Βουλή και προκηρύσσει εκλογές
Β. Διορίζει Πρωθυπουργό το πρόσωπο που θα αποφασίσει η Βουλή
Γ. Συγκαλεί σε σύσκεψη τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο και διερευνά ένα συμφωνούν στο διορισμό ως Πρωθυπουργού προσώπου κοινής αποδοχής
Δ. Διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που θα που προτείνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος που ανήκει ο απερχόμενος Πρωθυπουργός

6. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντα της την Κυβέρνηση
Α. Εάν δεν υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα
Β. Εάν η Κυβέρνηση δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης
Γ. Εάν γίνει δεκτή πρόταση μομφής από το κοινοβούλιο
Δ. Εάν η Κυβέρνηση παραιτηθεί

7. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διορίζονται και παύονται :
Α. Από την Κυβέρνηση
Β. Από τον πολιτικό προϊστάμενο της υπηρεσίας τους
Γ. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Δ. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας

8. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Α. Ευθύνεται για κάθε πράξη που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του
Β. Ευθύνεται για όσες πράξεις φέρουν την υπογραφή του
Γ. Ευθύνεται μόνο για έσχατη προδοσία και σκόπιμη παραβίαση του Συντάγματος
Δ. Δεν ευθύνεται για καμία απολύτως πράξη αφού άντ’ αυτού ευθύνεται ο αρμόδιος Υπουργός ο οποίος συνυπογράφει τις πράξεις του

9. Οι δικαστές είναι
Α. Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι
Β. Μετακλητοί δημόσιοι λειτουργοί
Γ. Ισόβιοι δημόσιοι λειτουργοί
Δ. Μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί

10 Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από μια διοικητική σύμβαση αρμόδιο δικαστήριο είναι:
A. Το Συμβούλιο της Επικρατείας
B. το Ελεγκτικό Συνέδριο
Γ. τα πολιτικά δικαστήρια
Δ. το τριμελές διοικητικό εφετείο


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
1Α, 2Γ, 3Γ, 4Β, 5Δ, 6Α, 7Γ, 8Γ, 9Γ, 10Γ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1.  Η γενική πληθυντικού του ουσιαστικού «αστυφύλακας» είναι:
Α.  αστύφυλακων
Β.  αστυφυλακών
Γ.  αστυφύλακων
Δ.  αστυφυλάκων

2.  Ποιοι απ΄ τους παρακάτω τύπους ισοσύλλαβων αρσενικών είναι ορθά σχηματισμένοι;
Α.  χρεοφειλέτων
Β.  (τον) ψήστη
Γ.  κατήφορου
Δ.  αντιπροσώπων

3.  Ποιοι από τους παρακάτω τύπους ανισοσύλλαβων αρσενικών είναι ορθά σχηματισμένοι;
Α.  αέραδων
Β.  ρηγάδων
Γ.  μπαξέδες
Δ.  μπαλωμάτηδες

4.  Ποιοι από τους παρακάτω τύπους θηλυκών είναι σωστά σχηματισμένοι;
Α.  πατριδών
Β.  φοιτητριών
Γ.  ορνιθών
Δ.  αμαζόνων

5.  Ποιοι από τους παρακάτω τύπους ισοσύλλαβων ουδετέρων είναι σωστά σχηματισμένοι;
Α.  (των) θηριών
Β.  (των) νοικοκυριών
Γ.  του δασακιού
Δ.  του θυμαριού


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1Δ, 2Β+Γ+Δ, 3Β+Γ, 4Β+Δ, 5Β+Δ

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει ειδική γραπτή δοκιμασία (test) επί των γενικότερων και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, για την κατάρτιση πίνακα βαθμολογίας με βάση τον οποίο θα μοριοδοτούνται όσοι από αυτούς συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει) για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία έχουν όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης της εξέτασης κατέχουν τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) βάσει του οποίου δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

Η συμμετοχή στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ γενικών γνώσεων & δεξιοτήτων) είναι προαιρετική και ΔΕΝ προαπαιτείται για τη συμμετοχή υποψηφίων σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας.

Η προκήρυξη (ΦΕΚ 522/31.12.2007)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2008

Εικόνα που περιέχει πίνακας

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα