Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Κύπρου 2017:

Η πρόσληψη μονίμων εκπαιδευτικών στο Δημόσιο της Κύπρου θα γίνεται πλέον με γραπτό διαγωνισμό ο οποίος θα καλύπτει όλες τις ειδικότητες της Δημοτικής, Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, καθώς και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ποιοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διορισίμων
Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε, σύζυγοι ή τέκνα πολιτών της Δημοκρατίας που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν συμπηρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους και, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι γραπτές εξετάσεις χωρίζονται σε τρία μέρη και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Το 1ο μέρος μοριοδοτείται με 32%, αφορά εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο.
Το 2ο μέρος μοριοδοτείται με 10%, αφορά εξέταση δεξιοτήτων.
Το 3ο μέρος μοριοδοτείται με   8%, αφορά εξέταση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας

Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος είναι οι 100. Πενήντα (50) από τη γραπτή εξέταση και το υπόλοιπο 50 από ακαδημαϊκά προσόντα, στρατιωτική θητεία και άλλα.  Για παράδειγμα κάποιος έχει πτυχίο λίαν καλώς θα λάβει 6 μόρια (6%).

Τα κριτήρια, που συναποτελούν το υπόλοιπο 50% της συνολικής μοριοδότησης είναι τα εξής:

- βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 8%

- πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (μάστερ, διδακτορικό, 2ος τίτλος σπουδών) μέχρι  9%

- εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 20%

- έτος κατάθεσης του πρώτου τίτλου σπουδών μέχρι 10%

- υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους μέχρι 3%

Τις σχετικές πληροφορίες με τη νομοθεσία, τα κριτήρια, τη μοριοδότηση επιπιπρόσθετων προσόντων θα τις βρείτε στο
peri_dimosias_ekpaideftikis_ypiresias_tropopoiitikos_ar2_nomos

Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του υποψηφίου στον πίνακα διορισίμων της Κύπρου έως τις 31 Αυγούστου 2017.  Την αίτησή σας μπορείτε να παραδώσε στο Γραφείο της Επιτροπής (ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 8:00πμ-3:00μμ), ή να την αποστείλετε στη διεύθυνση:

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Σύμπλεγμα νέων κυβερνητικών γραφείων
Μιχαλάκη Καραολή
1408 Λευκωσία – Κύπρος

Οι πίνακες διορισίμων
αναθεωρούνται κάθε Φεβρουάριο, με υποψήφιους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων, ή πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη μοριοδότησή τους, μέχρι και την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους και έχουν συμμετάσχει στη γραπτή εξέταση.

• Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων.

• Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027 οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων, εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων. Από το Σεπτέμβριο του 2027 όλοι οι διορισμοί θα πραγματοποιούνται μόνο από τον πίνακα διορισίμων.

Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και σε αυτήν μπορούν να λαμβάνουν μέρος τόσο υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά όσο και υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακα διορισίμων και επιθυμούν βελτίωση της μοριοδότησής τους. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί τη βαθμολογία της προηγούμενης εξέτασης. Η μοριοδότηση που θα λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση διαρκεί για 10 χρόνια. Για να παραμείνει ένας υποψήφιος στον πίνακα διορισίμων θα πρέπει να συμμετάσχει ξανά σε γραπτή εξέταση το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των 10 ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών κάθε υποψήφιος δύναται να αποταθεί, με αίτησή του ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή του, παράλληλα, τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων.

Οι πρώτοι πίνακες διορισίμων θα αναρτηθούν τέλος Φεβρουαρίου του 2018. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων.


Έντυπο Αίτησης

κατεβάστε εδώ

Σχετικός σύνδεσμος

η  ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου (http://diorisimoi.moec.gov.cy ).