ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Υπουργείο Δικαιοσύνης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020


Υπουργείο Δικαιοσύνης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα παρακάτω μαθήματα:


I.     Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου

II.    Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς (Β΄Λυκείου)

III. Kώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

(ν. 1756/1988, άρθρα 1 έως και 22) και Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.2812/2000).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Παρέχουμε:

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
  • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
  • τεστ προσομοίωσης
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων απο τους καθηγητές.


Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και οι περισσότεροι απ΄ αυτούς κατέχουν την Πανεπιστημιακή ιδιότητα.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ερωτήσεις για τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

Την ευθύνη των απαντήσεων έχουν τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc

1. Eρώτηση
Αναπλήρωση Γραμματέα και Απεργία δικαστικών υπάλληλων
Οι δικαστικοί υπάλληλοι κήρυξαν νόμιμα και συνταγματικά απεργία. Το οικείο συνδικαλιστικό όργανο στο Πρωτοδικείο Αθηνών διέθεσε το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας. Επειδή ωστόσο δεν επαρκεί για την λειτουργία του δικαστηρίου ο προϊστάμενος με πράξη του διορίζει ιδιώτη ως γραμματέα στην σύνθεση του μονομελούς πρωτοδικείου.  Αξιολογήστε τη νομιμότητα αυτής της πράξης.

Απάντηση
Η απεργία αποτελεί συνταγματικά και νομοθετικά (Κώδικας δικαστικών Υπαλλήλων) κατοχυρωμένο δικαίωμα και για τους δικαστικούς υπαλλήλους.  Ωστόσο λόγω της ιδιαιτερότητας της δικαστικής λειτουργίας ο Κώδικας προβλέπει ότι εφόσον κηρυχθεί απεργία οι οικίες συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να διαθέσουν στις αντίστοιχες γραμματείες τον αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων ώστε να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά επείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής δικαστικές υποθέσεις ( αρ. 10 παρ. 8).  Στην περίπτωση που εξετάζεται, προκύπτει ότι το συνδικαλιστικό όργανο τήρησε την εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωση του.  Άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί νόμιμα η διαδικασία αναπλήρωσης από ιδιώτη.  Άλλωστε κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από τον κώδικα (αρ. 10 παρ. 6). 
Αναλυτικότερα βλέπε: αρ. 10 παρ. 6 και 8 

2. Ερώτηση
Σχέσεις δικαστικών και αστυνομικών οργάνων.
Α. Ποιες οι υποχρεώσεις των αστυνομικών οργάνων έναντι των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών;
Β. Ποια η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου τους σε περίπτωση που παραβούν τις εν λόγω υποχρεώσεις;

Απάντηση
Α. Για την ευταξία των ακροατηρίων καθώς και για τις επιδόσεις έγγραφων ο κώδικας προβλέπει ειδική κατηγόρια δικαστικών υπαλλήλων τους έμμισθους δικαστικούς επιμελητές (αρ. 10 παρ. 9).  Ωστόσο όταν σε ένα δικαστήριο παρουσιαστεί έλλειψη μέσων εκτέλεσης τότε τα αρμόδια όργανά του μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή αστυνομικών αρχών αλλά και των ενόπλων δυνάμεων (αρ.9 παρ. 1 και 2).  Τη συνδρομή μπορούν να ζητήσουν με την έκδοση σχετικής παραγγελίας: α) Το διευθυντικό όργανο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας β) ο δικαστής που διευθύνει την συζήτηση, γ) ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση δ) ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση καθώς και ε) ο πταισματοδίκης η ειρηνοδίκης που διενεργεί ως προανακριτικό όργανο.
Η παραγγελία απευθύνεται καταρχήν στον ιεραρχικά προϊστάμενο της αστυνομικής υπηρεσίας (π.χ στον διοικητή του Τμήματος).  Όταν όμως επιβάλλεται από τις περιστάσεις μπορεί να απευθυνθεί απευθείας και στο αστυνομικό όργανο.  Οι αποδέκτες τις παραγγελίας οφείλουν να την εκτελέσουν και να παράσχουν την αιτούμενη συνδρομή άμεσα και χωρίς καμία αντίρρηση (απροφασίστως), εκτός και αν αυτή αντίκειται προδήλως στο Σύνταγμα.  Η άρνηση εκτέλεσης συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, συγκεκριμένα αυτό της προσβολής δικαστικής αρχής και τιμωρείται σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο της αστυνομίας (αρ. 9 παρ. 3).

Β. Η διαδικασία πειθαρχικού έλεγχου ρυθμίζεται στον Κώδικα( αρ. 9 παρ. 4, 5, 6). Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας της έδρας του παρανομούντος αστυνομικού οργάνου επιλαμβάνεται της πειθαρχικής ανάκρισης και βάση αυτής μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.  Όμως ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται σε πρώτο βαθμό από το συμβούλιο πλημμελειοδικών και σε δεύτερο βαθμό εφόσον δηλαδή ασκηθεί έφεση από το αστυνομικό όργανο από το συμβούλιο εφετών ( Σημείωση: πρόκειται για δικαστικό όργανα που προβλέπονται στο αρ. 13 του Κώδικα). Οι αποφάσεις τους είναι εκτελεστές και για την εκτέλεση τους φροντίζει ο εισαγγελέας που συμμετείχε στην σύνθεση του οικείου Συμβουλίου.
Αναλυτικότερα βλέπε:  αρ 9 κώδικα…. Και σελ. 310-312 σημειώσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2009

διαβάστε την προκήρυξη


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009