ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Υπoυργείο Οικονομικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Bookmark and Share
 
 
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021


Υπoυργείο Οικονομικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Τα φροντιστήρια atc ξεκινούν τμήματα προετοιμασίας για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΑΔΕ) του 2017.

Δραστηριοποιούμαστε από το 1995 με πολύ εξειδικευμένους καθηγητές για τους διαγωνισμούς δημοσίου και οι επιτυχίες μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ σημαντικές.

 


ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 2009

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να είναι έλληνες πολίτες.  Δικαιούνται επίσης και πολίτες Κρατών - μελών της Ε.Ε
 • να είναι 21 έτους
 • να μην έχουν κώλυμα διορισμού
 • οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
 • να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ.

Πρόσθετα προσόντα

 • πιστοποιημένη γνώση* χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών internet.
 • η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, ή γαλλικά, ή γερμανικά, ή ιταλικά, ή ισπανικά).

* Η πιστοποιημένη γνώση Η/Υ αποδεικνύεται μόνο από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2009

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ- ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.1 Λεκτικές Δεξιότητες

Γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξεταστεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με κείμενο που θα δοθούν στους υποψήφιους.

1.2 Δημόσιο Δίκαιο
Διοικητικό Δίκαιο
Συστήματα οργάνωσης Διοίκησης, Διοικητικές αρχές και υπηρεσίες, Διοικητικές πράξεις. Προσωπική ευθύνη των οργάνων της Διοίκησης.

1.3 Ιδιωτικό Δίκαιο
α) Αστικό Δίκαιο
Νομικά πρόσωπα. Κτήση κυριότητας. Κληρονομική διαδοχή εν γένει. Εξ αδιαθέτου διαδοχή. Νόμιμη μοίρα. Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς.

β) Εμπορικό Δίκαιο
Έμποροι - Εμπορικές πράξεις. Εμπορικές εταιρείες. Σύσταση και λύση αυτών.

1.4 Οικονομική
Βασικές Οικονομικές έννοιες. Προσφορά – Ζήτηση – Τιμές. Κόστος παραγωγής. Ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς. Συμπεριφορά καταναλωτή και Επιχείρησης. Διεθνές εμπόριο (Βασικές έννοιες). Χρήμα – Πίστη – Τράπεζες (Βασικές έννοιες)

1.5 Λογιστική
α) Γενική Λογιστική
Εισαγωγή στην έννοια της Επιχείρησης και της λειτουργίας της. Τεχνική της διγραφίας. Ο λογιστικός κύκλος για ατομικές επιχειρήσεις από την αρχή της χρήσης μέχρι το τέλος του διαχειριστικού έτους. Μισθοδοτικές καταστάσεις.

β) Λογιστική εταιρειών
Περιπτώσεις ομαλής και ανώμαλης διακοπής της λειτουργίας τους. Μετατροπές – συγχωνεύσεις. Λογιστική παραγγελίας και αντιπροσωπείας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΗΑΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΟΜΑΔΑ Ε - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
2.1 Κατανόηση κειμένου 1
2.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
2.3 Δημόσιο Δίκαιο 2
2.4 Ιδιωτικό Δίκαιο 1
2.5 Οικονομικά 1
2.6 Λογιστική 2

ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
2.1 Κατανόηση κειμένου 1
2.2 Συνοπτική απόδοση κειμένου 2
2.3 Δημόσιο Δίκαιο 1
2.4 Ιδιωτικό Δίκαιο 1
2.5 Οικονομικά 2
2.6 Λογιστική 2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Παρέχουμε:

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για υψηλά σκόρ στις εξετάσεις

 • μεθοδική προσέγγιση και κατηγοριοποίηση των εξεταζόμενων θεμάτων και τρόπους επίλυσης στα πεδία που χρειάζονται
 • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
 • ικανοποιητικός αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών
 • μοναδικά τεστ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Αντίστοιχα θέματα προηγούμενων διαγωνισμών (από μεγάλη τράπεζα θεμάτων)
 • τεστ προσομοίωσης
 • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων απο τους καθηγητές.


Οι καθηγητές μας είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, με άριστη θεωρητική κατάρτιση, πολυετή διδακτική εμπειρία, πλούσιο συγγραφικό έργο και οι περισσότεροι απ΄ αυτούς κατέχουν την Πανεπιστημιακή ιδιότητα.

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ!

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε την επιτυχία σας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΑΔΕ ΕΦΟΡΙΕΣ 2017 αναμένεται

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2008 ΙΓ/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 2017

Μέσω γραπτού διαγωνισμού αναμένται να προσληφθούν 548 μόνιμοι υπάλληλοι για τη στελέχωση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΣΕΠ η νέα μεγάλη προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του Νοεμβρίου και οι αιτήσεις θα «τρέξουν» μέσα στο Δεκέμβριο.
Τις επόμενες μέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Επιλογής Προσωπικού αναμένεται να στειλει για ΦΕΚ την προκήρυξη. Στις υπηρεσίες, όπου θα απορροφηθούν οι επιτυχόντες του επικείμενου διαγωνισμού, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Κεντρική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και Τελωνεία της χώρας. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι ΠΕ Εφοριακοί και ΠΕ Τελωνιακοί. (πηγή : e-dimosio.gr)


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009