ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαίκών Οικονομικών Σπουδών
Bookmark and Share
 
 
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020


Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαίκών Οικονομικών Σπουδών

Πανεπιστημιακά - Φοιτητικά Φροντιστήρια atc.

Υποστήριξη  μαθημάτων, επιμέλεια εργασιών.  Πρότυπο κέντρο υποστήριξης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών.


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

.

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παρακάτω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc
Εξάμηνο: 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μικροοικονομική Ι 
Μαθηματικά Ι 
Χρηματοοικονομική Λογιστική 
Οικονομικό Δίκαιο 
Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις
Εξάμηνο: 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μακροοικονομική Ι 
Μαθηματικά ΙΙ 
Στατιστική 
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
Εφαρμογές Πληροφορικής
Εξάμηνο: 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μικροοικονομική ΙΙ 
Μακροοικονομική ΙΙ 
Οικονομετρία Ι 
Χρηματοδοτική (Αξιολόγηση Επενδύσεων)

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Εξάμηνο: 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οικονομετρία ΙΙ 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
Διεθνής Οικονομική 
Μικροοικονομική ΙΙΙ 

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Β: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Διεθνείς Οργανισμοί

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές

Δημοσία Οικονομική

Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική)

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Εξάμηνο 6ο

Μακροοικονομική ΙΙΙ

Φορολογικές Πολιτικές

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Οικονομετρικές Εφαρμογές

Οικονομική Ανάπτυξη

Συγκριτική Πολιτική

μαθήματα επιλογής

Θέματα Διεθνούς Οικονομίας

Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Εξάμηνο 7ο

μαθήματα κατευθύνσεων

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών)

Διεθνής Νομισματική

Οικονομική της Εργασίας

Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού

Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε.

Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε.

μαθήματα επιλογής

Μαθηματική Οικονομική

Εξάμηνο 8ο

μαθήματα κατευθύνσεων

Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής

Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου

Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε.

μαθήματα επιλογής

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε


Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα
 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

 

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια και συγγραφή πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009