ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021


ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ


ΓΕΝΙΚΑ

Η κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση και στο Άρθρο 74 του Ν.4485/2017

Αιτήσεις συμμετοχής - Χρόνος εξετάσεων

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ:

Στοιχεία Ιστολογίας και Οργανογραφίας Τραχεοφύτων: Δομή, οντογένεση, διαφοροποίηση και λειτουργία επιδερμικού, παρεγχυματικού, στηρικτικού, εκκριτικού και αγωγού ιστού, καθώς και ιδιοβλάστων κυτταρικών τύπων. Εξωτερική μορφολογία, εσωτερική οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία ρίζας, βλαστού, φύλλου, άνθους, σπέρματος, καρπού και αρτιβλάστου.

Στοιχεία Φυσιολογίας: Φωτοσύνθεση (χρωστικές, φωτεινές αντιδράσεις, αντιδράσεις δέσμευσης του άνθρακα, εναλλακτικοί τύποι φωτοσύνθεσης). Θρέψη και έδαφος (απαραίτητα στοιχεία, το έδαφος, κύκλοι αζώτου και φωσφόρου). Εξωτερικοί παράγοντες και φυτική ανάπτυξη (τροπισμοί, φωτοπεριοδισμός, άνθιση, ημερήσιοι ρυθμοί, λήθαργος).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

- Βιολογία των Φυτών, (Raven P.H., Evert R.F., Εichhorn S.E. - Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Κ. Θάνος, Γ. Ιατρού, Ν. Χριστοδουλάκης, 8η Αμερικανική έκδοση - 1η Ελληνική 2014, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ) - Εισαγωγή στη Βοτανική (Β. Γαλάτη, Χ. Κατσαρού, Π. Αποστολάκου - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ) - και οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό σύγγραμμα καλύπτει επαρκώς την αντίστοιχη ύλη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ:

Στοιχεία Γενικής Ζωολογίας: Εισαγωγικές έννοιες της Ζωολογίας, κλάδοι της Ζωολογίας, μορφή, συμμετρία, τρόπος ζωής των ζώων, αναπαραγωγή, εμβρυϊκή ανάπτυξη, ιστολογία, τύποι οργάνωσης σώματος, διαίρεση και τρόποι ταξινόμησης του ζωικού βασιλείου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

- Γενική Ζωολογία (Συγγραφέας: Μαρία Δημητριάδου-Λαζαρίδου, Εκδόσεις Γιαχούδη, 2016, Σελ. 504, ISBN: 960-7425-24-3) - Ζωολογία. Ολοκληρωμένες αρχές, τομ. Ι (Συγγραφείς: Hickman κ.α., Εκδόσεις Utopia, 2015, σελ. 920, ISBN: 978-618-5173-04-3) - και οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό σύγγραμμα καλύπτει επαρκώς την αντίστοιχη ύλη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Προέλευση και εξέλιξη των οργανισμών. Δομικοί λίθοι - από τα βιομόρια στα κύτταρα. Δεσμοί δομικών λίθων και βιομορίων. Κυτταρική οργάνωση. Η οργάνωση και λειτουργία ενός πρότυπου κυτταρικού συστήματος: Η δυναμική της κυτταρικής δομής και λειτουργίας. Δομή και λειτουργία αντιπροσωπευτικών κυτταρικών τύπων.  Συστατικά των βιολογικών μεμβρανών. Ιδιότητες κυτταρικών μεμβρανών. Μοντέλα για τη δομή και τη λειτουργία των μεμβρανών.  Πυρήνας, Πυρηνίσκος, Χρωμοσωμικά συστατικά. Πυρηνικός φάκελος, Πυρηνικός σκελετός και πυρηνικοί πόροι  Αντιγραφή, Μεταγραφή.  Πρωτεϊνοσύνθεση, δομή και λειτουργία ενδοπλασματικού δικτύου και Golgi.

Μορφολογία, σύσταση και λειτουργία των μιτοχονδρίων. Κατανομή και προέλευση των συστατικών τους. Ημιαυτονομία δομής και λειτουργίας. Μορφολογία και λειτουργία υπεροξυσωμάτων και λυσοσωμάτων. Συμμετοχή των λυσοσωμάτων στη διαδικασία κυτταροποσίας και κυτταροφαγίας.  Μικροϊνίδια. Συμμετοχή της ακτίνης στους κυτταρικούς μηχανισμούς κίνησης. Ενδιάμεσα ινίδια. Μικροσωληνίσκοι. Κέντρα Οργάνωσης (MTOC). Ο ρόλος των μικροσωληνίσκων στη μίτωση.

 

Συστατικά, οργάνωση και λειτουργίες του κολλαγόνου και της ελαστίνης. Κυτταρική αύξηση και διαίρεση. Μεσόφαση. Μίτωση και κυτταροκίνηση. Μηχανισμοί που ελέγχουν τη μίτωση. Μείωση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

- Βιολογία Κυττάρου, 4η έκδοση (Συγγραφείς: Μαργαρίτης ΛΧ, Γαλανόπουλος ΒΚ, Κεραμάρης ΚΕ, Μαρίνος ΕΣ, Παπασιδέρη ΙΣ, Στραβοπόδης ΔΙ, Τρουγκάκος ΙΠ. Εκδοτικός Οίκος: Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα 2004, ISBN: 960-372-077-1) - Το κύτταρο - μία μοριακή προσέγγιση (Συγγραφείς: Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman, Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σια ΟΕ, Αλεξανδρούπολη 2018, ISBN: 978-618-5135-08-9) - και οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό σύγγραμμα καλύπτει επαρκώς την αντίστοιχη ύλη.


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009