ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021


Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παρακάτω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

Εξάμηνο: 1ο

Ανώτερα Μαθηματικά Ι

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

Πληροφορική & Προγραμματισμός

Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας

Γεωμετρία & Απεικονίσεις του 3D Χώρου

Τεχνικό & Τοπογραφικό Σχέδιο

Εξάμηνο: 2ο

Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ

Αριθμητικές Μέθοδοι και Τεχνικές Προγραμματισμού

Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων

Φυσική Ι

Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων

Γενική και Μαθηματική Χαρτογραφία

Εξάμηνο: 3ο

Φυσική ΙΙ

Αποτυπώσεις – Χαράξεις

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Φωτογραμμετρία Ι

Θεματική Χαρτογραφία

Αστικά Υδραυλικά Έργα

Εξάμηνο: 4ο

Γεωδαισία

Φωτογραμμετρία ΙΙ

Συστήματα & Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών

Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός)

Τεχνική Υδρολογία

Μαθήματα επιλογής

Εισαγωγή στην Οικονομία

Επιστήμη και Τεχνολογία

Εξάμηνο: 5ο

Δορυφορικός Εντοπισμός

Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων

Τηλεπισκόπηση

Βάσεις Χωρικών Δεδομένων και Ψηφιακή Χαρτογραφία

Κτηματολόγιο

Εξάμηνο: 6ο

Πολεοδομία

Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου

Φωτογραμμετρία ΙΙΙ

Γεωγραφική Ανάλυση

Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων

Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων

Μαθήματα επιλογής

Πλοήγηση & Υδρογραφία

Εφαρμογές Κτηματολογίου


Εξάμηνο: 7ο

Γεωδαιτικές – Τοπογραφικές Εφαρμογές

Μαθήματα επιλογής

Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας

Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις

Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων

Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων

Ειδικά θέματα Βάσεων Χαρτογραφικών Δεδομένων και Θεωρία Συστημάτων

Ανάλυση Χρονοσειρών

Εφαρμοσμένη Οπτική

Εξάμηνο: 8o

Προγραμματισμός στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών σε Τοπικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον

Ψηφιακά Συστήματα και Αισθητήρες

Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού

Φυσική Γεωδαισία

Φυσική Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Τηλεπισκόπηση

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Οικονομική Γεωγραφία

Εισαγωγή στην Εκμάθηση Μηχανής


 

 

 

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009