ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Bookmark and Share
 
 
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021


ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ


ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και πτυχιούχων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνονται πλέον μόνο με γραπτές εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα τα οποία ορίζονται από το Τμήμα.

Η κατάταξη με κατατακτήριες θα γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ωστόσο τα μαθήματα που θα αναγνωρίζονται στο Τμήμα θα είναι μόνο τα 3 εξεταζόμενα των Κατατακτηρίων, ενώ θα οφείλονται τα υπόλοιπα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

ορίζεται από το τμήμα συνήθως από 1 έως 15 Νοεμβρίου. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο κάθε έτους.


Ειδικότερα, η Γραμματεία του ΤΑΓΦ θα δέχεται αιτήσεις στο προαναφερθέν διάστημα, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11.00-14.00.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) αίτηση (το έντυπο δίδεται από τη Γραμματεία, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» «Ηλεκτρονικά έντυπα»)
β) αντίγραφο πτυχίου (απλή φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν ορκιστεί).
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο άτομο είτε μέσω courier και όχι ταχυδρομικά.

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν στα ακόλουθα τρία μαθήματα:

Α) ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι:

Κεφάλαια 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 από την τέταρτη ή την έκτη έκδοση του διδακτικού εγχειριδίου:

Yule, George. 2010. The Study of Language. 4th edition.

Cambridge: Cambridge University Press.

Yule, George. 2017. The Study of Language. 6th edition.

Cambridge: Cambridge University Press.

 

2 Animals and human language

3 The sounds of language

4 The sound patterns of language

5 Word formation

6 Morphology

7 Grammar

8 Syntax

13 First language acquisition

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν χρησιμοποιείτε την τρίτη έκδοση του ίδιου βιβλίου (Yule, George. 2006. The Study of Language. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press), η ύλη καλύπτεται από τα Κεφάλαια 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14.

 

Β) ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Αποσπάσματα (Extracts):

Daniel Defoe, from Roxana, "The Cons of Marriage" (Norton vol. 1)

Jonathan Swift, from Gulliver’s Travels, Parts 1, 3, 4 (Norton vol. 1)

Διηγήματα (Short stories):

D.H. Lawrence, “Odour of Chrysanthemums” (Norton vol. 2)

James Joyce, “The Dead” και “Araby” (Norton vol. 2)

George Orwell, “Shooting an Elephant” (Norton vol. 2)

Katherine Mansfield, “The Garden Party” (Norton vol. 2)

Μυθιστόρημα (Novel):
“Charles Dickens, / Great Expectations”

Τα κείμενα αυτά (εκτός του μυθιστορήματος) βρίσκονται στα ακόλουθα βιβλία και στο διαδίκτυο:

1. The Norton Anthology of English Literature, Volume 1

2. The Norton Anthology of English Literature, Volume 2

Γ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

(1) Jordan, R. R. (1999) Academic Writing Course. London: Longman. Units: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

(2) Ifantidou, E. (2011) Genres and Pragmatic Understanding. Athens: Patakis.

Chapter 5, pp. 61–66, 70–71, pp. 82–85, 88–89, 99–101, 104, 110, 113–114 (see pp. 50–56, 106–107), pp. 37–39, e.g. (5, 5a); pp. 99–100, p.110, pp. 132–140, p. 155, Activity 7; pp.180–181, self-study 26; pp. 155–156; pp. 156–164, self-study 19; Chapter 9.1.2, pp. 140–147; p. 46 e.g. 8; p.55, pp. 63–66; Chapters 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 9.1.2.

(3) Trzeciak, J. & Mackay, S. E. (1995) Study Skills for Academic Writing (English for Academic Study). New York: Prentice-Hall.

4) Hyland, K. (2004) Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Chapter 4.

5) Swales, J. (1990) Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 7 (7.1 – 7.7) and Section 8.1.

6) Swales, J. M. and Feak, C. B. (1994) Academic Writing for Graduate Students. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Units 4, 5, 7 and the brief discussion on Abstracts in Unit 8.


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009