ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     AGG     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018


ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc σας προετοιμάζουν υπεύθυνα με εξειδικευμένους καθηγητές από τους σημαντικότερους του χώρου με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας κάθε χρόνο.

 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ  Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Η Γ.Σ. της Σχολής Ν.Μ.Μ. αφού έλαβε υπόψη αποφασίζει η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να γίνει με εξετάσεις στα εξής μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ του ακαδ. έτους 2017-2018:

1. Μαθηματική Ανάλυση Ι
2. Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
3. Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι και Εργαστήριο

Ποσοστά Κατηγορίες Κατατασσόμενων
Το ποσοστό των επιτυχόντων των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ορίζεται ώς το 12% επί του αριθμού των εισακτέων όπως αυτό ορίστηκε στο ΦΕΚ Φ. 815 τ.ΒΆ (14_03_2017) για το Ακαδ. Έτος 2017-2018. (90 εισακτέοι) Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με 11 άτομα ανεξαρτήτως Σχολής προέλευσης

Κατάταξη υποψηφίων
Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 της Φ2/12871/Β3, γίνεται με φθίνουσα σειρά του βαθμού επιτυχίας μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο ακριβώς βαθμό επιτυχίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου και για την αποφυγή της υπέρβασης, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεραρίθμων.

Δικαιολογητικά – Χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων
Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να καταταγούν στη Σχολή πρέπει ναυποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής από 1η έως 15η Νοεμβρίου 2017 τα εξής:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (έντυπο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση το οποίο χορηγείται από την Γραμματεία)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

Χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος.

Κατάταξη επιτυχόντων
Οι επιτυχόντες πτυχιούχοι όλων των κατηγοριών κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών εκτός των διπλωματούχων πολυτεχνικών σχολών που κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται κατά περίπτωση από την εξέταση μαθημάτων τουπρογράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος
Σπουδών της Σχολής.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΕΜΠ


Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μίας μεταβλητής)
Πραγματικοί αριθμοί. Στοιχεία Λογικής. Εισαγωγή στα σύνολα. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις μίας
μεταβλητής. Διαφορικός Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές. Δυναμοσειρές. Γενικευμένα
Ολοκληρώματα. Κριτήρια Σύγκλισης.

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών, και Διανυσματική Ανάλυση)
Ο χώρος Rn. Τοπολογία ενός μετρικού χώρου. Συστήματα συντεταγμένων (πολικές, σφαιρικές κυλινδρικές ). Όριο και συνέχεια συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Βασικά θεωρήματα . Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Θεώρημα πεπλεγμένων συναρτήσεων και θεώρημα αντίστροφης απεικόνισης. Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.
Ακρότατα υπό συνθήκη. Στοιχεία διαφορικής γεωμετρίας. Καμπυλόγραμμες συντεταγμένες. Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών
μεταβλητών. Διπλά, τριπλά ολοκληρώματα. Εφαρμογές. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Εφαρμογές. Επιφανειακά ολοκληρώματα. Εφαρμογές.
Θεωρήματα Green, Gauss, Stokes. Διανυσματική ανάλυση (απόκλιση και περιστροφή διανυσματικού πεδίου, ολοκληρωτικοί τύποι, ειδικά
διανυσματικά πεδία). Εφαρμογές στη μηχανική του συνεχούς μέσου.

Μηχανική Παραμορφωσίμου Στερεού Ι
Ορθή τάση και ορθή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Ελαστικότητα, πλαστικότητα και ερπυσμός. Γραμμική ελαστικότητα, νόμος
Hooke, λόγος Poisson. Διατμητική τάση και παραμόρφωση. Σχεδιασμός για αξονικά φορτία και απ ευθείας διάτμηση. Αξονικά φορτιζόμενες ράβδοι.
Υπερστατικές κατασκευές. Επίδραση θερμοκρασίας, ατελειών και προέντασης. Τάσεις σε κεκλιμένες τομές. Ενέργεια παραμόρφωσης λόγω
αξονικής φόρτισης. Κρουστική φόρτιση. Επαναληπτική φόρτιση και κόπωση. Συγκέντρωση τάσεων. Μη γραμμική συμπεριφορά. Ελαστοπλαστική
ανάλυση. Επίπεδη ένταση. Σχέση μεταξύ μέτρου ελαστικότητας και μέτρου


Τελευταία νέα
• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΑΔΕ)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την 1Γ/2017

αρχίζει στις  3 Ιανουαρίου 2018  ημέρα Τετάρτη  και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00.

• Νέα τμήματα για το Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

 

 

• Ενάρξεις νέων τμημάτων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

• Παιδαγωγικά για ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών

O Δρ. Γεώργιος Αραβανής, καθηγητής Πανεπιστημίου διδάσκει στο ATC Παιδαγωγικά για ΑΣΕΠ καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών

• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016

 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
AGG
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009