ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΟΛΟΥ
Bookmark and Share
 
 
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΟΛΟΥ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc οργανώνουν τμήματα προετοιμασίας Κατατακτηρίων εξετάσεων για το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου.

Διδάσκουν διδακτορικοί καθηγητές  με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας κάθε χρόνο.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παρέχουμε

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν στους υποψηφίους άρτια προετοιμασία και εγγύηση για άριστα αποτελέσματα.

  • μεθοδική προσέγγιση εξεταζόμενων θεματικών ενοτήτων
  • συνοπτικές, πλήρης και εύληπτες σημειώσεις καθώς και σχεδιαγράμματα ύλης
  • ικανοποιητικός αριθμός εργασιών με ανάπτυξη θέματος και προσεγγίσεις από τους καθηγητές
  • Ευέλικτα τμήματα – προσωπική επαφή και υποστήριξη των υποψηφίων από τους καθηγητές.


Οι καθηγητές μας έχουν άριστες στουδές και  μεγάλη εμπειρία στις κατατακτήριες εξετάσεις

Η ποιότητα των διδασκόντων σε συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας έχουν ως αποτέλεσμα τα υψηλότατα επί σειρά ετών ποσοστά επιτυχίας.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

Κατατακτήριες Εξετάσεις - Παιδαγωγικό Τμημα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλου)

Ο νέος νόμος για τις κατατακτήριες ΦΕΚ 3185/2013

• Μαθηματικά

• Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής

• Θεωρητική Γλωσσολογία

Η βαθμολογία που θα πετύχουν οι υποψήφιοι στα μαθήματα αυτά είναι το αποκλειστικό κριτήριο για την εισαγωγή τους και οι θέσεις που διατίθενται είναι:

•    Έξι (6) για αποφοίτους Α.Ε.Ι.
•    Οχτώ (8) για αποφοίτους Τ.Ε.Ι.
•    Τρεις (3) για αποφοίτους Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο Πτυχίου επικυρωμένο

H κατάθεση των δικαιολογητικών των υποψηφίων θα γίνεται στο διάστημα από 1-15 Νοεμβρίου 2012.

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να στείλετε και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΚΑΤΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Αργοναυτών-Φιλελλήνων, 38221, Βόλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις, κάθε έτος, διενεργούνται μέσα στο 1ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ακοινωθούν το μήνα Νοέμβριο.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται στους χώρους εξέτασης μία ώρα νωρίτερα και να έχουν μαζί τους απαραίτητα πιστοποιητικό ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) που να φέρει τη φωτογραφία τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (σΆ αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλου)Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μάθημα: Μαθηματικά

•    Φυσικοί αριθμοί: Αναπαράσταση των φυσικών αριθμών. Η διάταξη των φυσικών αριθμών. Οι τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ φυσικών αριθμών. Η μαθηματική επαγωγή. 
•    Διαιρετότητα: Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί. Το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής. Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κριτήρια διαιρετότητας. Οι βασικοί αλγόριθμοι για τις πράξεις. Μεταθέσεις και απαριθμήσεις.
•    Κλασματικοί αριθμοί: Αναπαράσταση κλασματικών αριθμών. Η διάταξη των κλασματικών αριθμών. Οι τέσσερις βασικές πράξεις μεταξύ κλασματικών αριθμών.
•    Δεκαδικοί αριθμοί: Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς. Εφαρμογές: Αναλογίες, Ποσοστά. Συνδυασμοί. Πιθανότητες.
•    Ακέραιοι αριθμοί και διοφαντικές εξισώσεις.
•    Σύνολα: Πράξεις μεταξύ συνόλων. Συναρτήσεις. Πληθικοί αριθμοί.
•    Γεωμετρία του επιπέδου: Ιδιότητες, εμβαδόν και περίμετρος των βασικών σχημάτων: (τρίγωνο, παραλληλόγραμμα, τραπέζιο, κύκλος). Ισότητα και ομοιότητα τριγώνων. Πυθαγόρειο θεώρημα.  Παραλληλία. Αναλογίες.
•     Γεωμετρία του χώρου: Ιδιότητες, εμβαδόν επιφάνειας και όγκος των βασικών σχημάτων: κύβος, παραλληλεπίπεδα, πυραμίδες, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα.

Βιβλιογραφία:
1.Τρ. Τριανταφυλλίδη και Κ. Σδρόλια, Βασικές μαθηματικές έννοιες για τον εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκδ. Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός.
2. Α. Χαλάτση, Αριθμητική, Εκδόσεις Ζήτη.
3. Α. Χαλάτση, Γεωμετρία, Εκδόσεις Ζήτη.
4. Το βιβλίο Ευκλείδιας Γεωμετρίας της Α & Β Ενιαίου Λυκείου, Ο.Ε.Δ.Β.
5. Κ. Χατζηκυριάκου, Αριθμοί, Σύνολα, Σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον δάσκαλο, Εκδόσεις Σοφία.

Μάθημα: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις του Σχολείου.
2. Oι σκοποί της διδασκαλίας.  Μοντέλα διδακτικής στοχοθεσίας.
3. Διεξαγωγή της διδασκαλίας.

4. Εκπαιδευτική ΑξιολόγησηΕνδεικτική βιβλιογραφία
L. Duncker (2011). Θεωρία του Δημοτικού Σχολείου. Εκδόσεις Επίκεντρο
Ματσαγγούρας, Η. (2005). Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα, Gutenberg.

Α. Καψάλης & Ν. Χανιωτάκης (2011) Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη.

Μάθημα: Θεωρητική Γλωσσολογία

Ορισμός, αντικείμενο έρευνας, μεθοδολογία και κλάδοι της γλωσσικής επιστήμης. Γλωσσική επικοινωνία και γλωσσικός κώδικας, συγχρονία και διαχρονία στη γλώσσα, λόγος και ομιλία, το γλωσσικό σημείο, η γλώσσα ως σύστημα σχέσεων. Σύντομη ιστορική αναδρομή: η μελέτη της γλώσσας και οι θεωρητικές αντιλήψεις για τη γλώσσα και τη γραμματική στην αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους. Η εμφάνιση και η εξέλιξη της γλωσσικής επιστήμης: Η ΙΣ (ιστορικοσυγκριτική) και η νεότερη (ή συγχρονική) γλωσσολογία: Οι θεμελιώδεις αρχές και η προσφορά της ΙΣ γλωσσολογίας. Η εμφάνιση της νεότερης γλωσσολογίας, ο F. De Saussure και το έργο του, ο δομισμός και οι διάφορες σχολές του, η λειτουργική γλωσσολογία και οι επιμέρους τάσεις της, η γλωσσηματική θεωρία, ο αμερικανικός  δομισμός και η γενετική – μετασχηματιστική θεωρία του Ν. Chomsky.
Η γραμματική: Προέλευση και σημασία του όρου, η εμφάνιση και η εξέλιξη της γραμματικής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Οι γραμματικές θεωρίες: η γραμματική δομή και η γραμματική ανάλυση της γλώσσας. Μοντέλα γραμματικής ανάλυσης, τα είδη της γραμματικής, επίπεδα και μονάδες γραμματικής ανάλυσης. Η σύγχρονη περί γραμματικής αντίληψη, η γραμματική ως γενετικός – παραγωγικός μηχανισμός της γλώσσας.

βιβλιογραφία
(α)  Γεώργ. Μπαμπινιώτης «Θεωρητική γλωσσολογία – Εισαγωγή στη σύγχρονη γλωσσολογία», Αθήνα 1998, αυτοέκδοση (ολόκληρο).
(β)  Ναπ. Μήτσης «Η διδασκαλία της γραμματικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Αθήνα, α΄ έκδ. 1995 (σελίδες 27-87).


ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλου)

 

παλιά θέματα εξετάσεων

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία ακαδ. έτος 2009-2010

Μαθηματικά ακαδ. έτος 2009 - 2010

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής ακαδ. έτος 2009 -2010


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009