ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Ξένες Γλώσσες   GMAT
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


Ξένες Γλώσσες - GMAT


ΓΕΝΙΚΑ

GMAT (Graduate Management Admission Test)

Γενικά  για το GMAT.

 • Το GMAT είναι απαιτούμενο από τα Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές σπουδές σε Μanagement, Business, Finance (MBA, Msc, MA) κά.  Το τεστ δίνεται από όλους τους υποψήφιους, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου προέλευσης.
 • Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή (Computer Adaptive Test) και εξετάζει το επίπεδο της γλώσσας καθώς και τις μαθηματικές αναλυτικές ικανότητες του υποψήφιου.
 • Τα σκορ του GMAT ισχύουν για 5 χρόνια.
 • Η συχνότητα διεξαγωγής των εξετάσεων είναι 1 εξέταση μέσα σε 31 ημερολογιακές ημέρες και ως 5 φορές ανά έτος.  Επιπλέον, στα Πανεπιστήμια στέλνονται τα σκορ των 3 τελευταίων προσπαθειών και για αυτό το λόγο χρειάζεται μια δυνατή προετοιμασία έτσι ώστε να επιτύχει ο υποψήφιος το επιθυμητό σκορ στην πρώτη προσπάθεια.
 • Τα αποτελέσματα του σκορ μπορεί να γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους  αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Computer Adaptive Test.
 • Το Educational Testing Service (Ε.T.S) στέλνει τα αποτελέσματα μέχρι και σε 5 Πανεπιστήμια που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος χωρίς επιπλέον  κόστος, αλλά και στον ίδιο, περίπου σε 20 μέρες από τη δοκιμασία.  Τα σκορ μπορούν να σταλούν και σε άλλα Πανεπιστήμια από το (E.T.S) με επιπλέον κόστος $28 + ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν για τη λίστα των πανεπιστημίων και τους κωδικούς τους στο Bulletin του GMAT.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 3 ενότητες:


Eνότητα 1η.  Verbal Section (Εnglish Language)
41 ερωτήσεις (Διάρκεια 75 λεπτά)

 • Reading Comprehension (Multiple choice) Εξετάζεται  η κατανόηση επιστημονικών κειμένων περίπου 350 λέξεων και η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων .
 • Sentence Correction  (Multiple choice) Απαιτείται η διόρθωση λανθασμένων  προτάσεων.
 • Critical Reasoning (Multiple choice) Εξετάζεται η κριτική ικανότητα . Χρειάζεται  να αναλυθεί η συλλογιστική στα επιχειρήματα που εμφανίζονται.Ενότητα 2η .  Analytical Writing Assessment (Διάρκεια 60 λεπτά)
Εξετάζεται η ικανότητα των υποψηφίων στην κριτική και αναλυτική σκέψη

 • Analysis of an Issue (Έκθεση)  Διάρκεια 30 λεπτά Ζητείται η προσωπική θέση του υποψηφίου σε ένα επιστημονικό θέμα.
 • Analysis of an Argument (Έκθεση)  Διάρκεια 30 λεπτά Ζητείται  σχολιασμός  πάνω σε ένα επιστημονικό θέμα.Ενότητα 3η .  Quantitative Section (mathematics – arithmetic)
Αποτελείται από 37 ερωτήσεις. Χρόνος 75 λεπτά

 • Problem – Solving (multiple choice)  Εξετάζονται βασικές μαθηματικές έννοιες καθώς και η ικανότητα επίλυσης μαθηματικών συλλογισμών – δεξιοτήτων.
 • Data – Sufficiency (multiple choice)  Εξετάζεται η ικανότητα στην ανάλυση προβλημάτων. Χρειάζεται ο υποψήφιος να εντοπίσει και να καθορίσει αν οι πληροφορίες  που του δίνονται επαρκούν για τη λύση του προβλήματος.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργάνωση μαθημάτων


Για τη σωστή προετοιμασία μπορούμε να εγγυηθούμε τα παρακάτω:

 • εξάσκηση και αναλυτική προσέγγιση των δυσνόητων ερωτήσεων ή προτάσεων.  οργανωμένη και πλήρης υποστήριξη των απαραίτητων ενοτήτων του GMAT    - διεξοδική ανάλυση των απαιτήσεων του τεστ
 • γραμματική και κατάλληλο λεξιλόγιο προσαρμοσμένο στην ύλη του GMAT , ειδικές μέθοδοι προετοιμασίας για τη βελτίωση του επιπέδου της γλώσσας ,  εβδομαδιαία τεστ προσομοίωσης σε Η/Υ, μαθηματικά
 • πολύ υψηλά σκορ στην προετοιμασία του GMATΟργάνωση τμημάτων


Ενάρξεις τμημάτων κάθε 20 μέρες σε ολιγομελή τμήματα εργασίας.

Διάρκεια προγράμματος Ωρες μαθημάτων Ωρες εξάσκησης σε Η/Υ
2 μήνες 55 60-70

ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ GMAT

Πως βαθμολογείται το GMAT


Κάθε ενότητα του τεστ δίνει ξεχωριστό σκορ. Ο υψηλότερος βαθμός στο Verbal Section και στο Quantitative section είναι το 800. O χαμηλότερος είναι το 200.
Επίσης λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός δυσκολίας κάθε ερώτησης.

 • Το Analytical Writing Section βαθμολογείται με 0 έως 6.
 • Το αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εκθέσεων Analysis of an Issue και Analysis of an Argument.

Τα Πανεπιστήμια ορίζουν το ελάχιστο σκορ του GMAT καθώς και την προθεσμία για την αποστολή της αίτησης και θέτουν ως κατώτερο όριο από 550-680.  Τα «δυνατά» πανεπιστήμια για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών απαιτούν υψηλότερα σκορ από το κατώτερο όριο που έχουν ορίσει.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων από τα Ιδρύματα είναι δυνατό να γίνει σε δύο φάσεις. 
Πρώτα εξετάζεται το συνολικό score των ενοτήτων Verbal Section και Quantitative Section.  Όσοι υποψήφιοι πέτυχαν μεγαλύτερη βαθμολογία από το όριο που θέτει το Πανεπιστήμιο, γίνεται η 2η φάση στην οποία υπολογίζεται η βαθμολογία στο  Analytical Writing Assessment.


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009