ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Τμήμα Φιλολογίας
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020


Τμήμα Φιλολογίας


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υποστηρίζονται Μαθήματα και εργασίες του Τμήματος Φιλολογίας με άριστα αποτελέσματα.  Οι καθηγητές μας είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών, με συγγραφικό έργο και πολύχρονη διδακτική εμπειρία.

Λειτουργεί πρότυπο κέντρο υποστήριξης φοιτητικών εργασιών

 


Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα
 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.  Οι καθηγητές νας είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών και έχουν μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

 

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

Για τους φοιτητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν, είναι δυνατό να αναλάβουμε υπεύθυνα την εργασία τους.


 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τμήμα Φιλολογίας

διδασκόμενα μαθήματα (ενδεικτικά)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Θεματογραφία - Γλωσσικές ασκήσεις
Ηρόδοτος
Αττικοί ρήτορες
Σοφοκλής
Αρχαϊκή Επική ποίηση
Λυρική ποίηση
Όμηρος
Πλάτων
Ευριπίδης
Παλαιογραφία - Παπυρολογία και Κριτική του κειμένου
Αττική κωμωδία Αριστοφάνης
Θουκυδίδης
Αισχύλος
Ρητορική
Αριστοτέλης
Ομήρου Οδύσσεια
Ελληνιστική ποίηση

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και Γραμματεία
Μεταφραστική θεωρία και πράξη
Επος
Ρητορεία
Λυρική ποίηση
Ελεγεία
Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
Δράμα
Σάτιρα
Μυθιστόρημα
Ιστοριογραφία
Φιλοσοφία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
Εκλογή Βυζαντινών κειμένων
Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
Φιλολογία στο Βυζάντιο
Παλαιογραφία
Κείμενα βίου και πολιτισμού
Υμνογραφία
Βυζαντινή Ρητορική - Επιστολογραφία
Αγιολογία
Θεολογική - Φιλοσοφική Γραμματεία
Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄
Κοσμική ποίηση


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εισαγωγή στη Λαογραφία
Θέματα λαϊκής λογοτεχνίας:

α. Δημοτικό τραγούδι-Σύγχρονη λαϊκή ποίηση,
β. Ο λαϊκός πολιτισμός στη Νεοελληνική λογοτεχνία

Συγκριτική Λαογραφία
Κοινωνική Λαογραφία
Νεωτερική Λαογραφία
Λαογραφία και Ιστορία των παραμυθιών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι, II
Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου - 17ου αι. I, ΙΙ
Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου αι.
Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. I, ΙΙ, ΙΙΙ
Συγκριτική Φιλολογία
Θεωρία της Λογοτεχνίας
Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. I, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Ιστορική Γλωσσολογία
Φωνητική - Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
Μορφολογία
Σύνταξη Α΄, Β΄
Σημασιολογία
Πραγματολογία
Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία - Μορφολογία)
Ψυχογλωσσολογία - Νευρογλωσσολογία
Στοιχεία επιστημονικής γραφής
Τυπολογία - Συγκριτική Γλωσσολογία
Γλωσσική Κατάκτηση
Λεξικολογία - Λεξικογραφία
Γνωστική Γλωσσολογία
Υπολογιστική Γλωσσολογία
Κειμενογλωσσολογία - Ανάλυση Λόγου
Πειραματική Φωνητική
Κοινωνιογλωσσολογία
Αρχαία Ελληνική Διαλεκτολογία
Υφογλωσσολογία
Ιστορία Γλωσσολογίας
Φιλοσοφία της γλώσσας
Νεοελληνική Διαλεκτολογία
Δομή της Νέας Ελληνικής: Σύνταξη - Φωνολογία - Μορφολογία - Σημασιολογία - Λεξιλόγιο

 

Για μαθήματα που δεν υπάρχουν παραπάνω επικοινωνήστε με τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc στο τηλ. 210 36.40.040


 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009