ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021


ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΚΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να κατέχουν τα πιο κάτω:

1. Βαθμολογία πτυχίου «λίαν καλώς» όπως περιγράφεται στη συνέχεια:

Πανεπιστήμια Ελλάδας-Κύπρου: πάνω από 6.5

Παν/μια Αμερικής: πάνω από 3.0

Πανεπιστήμια Αγγλίας πάνω από 2.1

 

2. «Πολύ καλή» γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως πιστοποιείται με ένα από τα ακόλουθα:

(i) G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.

(ii) I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.

(iii) Certificate of Proficiency in English του University of Cambridge με βαθμό "C" και άνω.

(iv) Cambridge Advanced Certificate in English με βαθμό “C” και άνω.

(v) E.L.T.S/I.E.L.T.S. με βαθμό 6 και άνω (εφόσον το σχετικό πιστοποιητικό αποκτήθηκε ή αποκτηθεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία πριν την 1.1.2010). Τονίζεται ότι αν το πιστοποιητικό αυτό αποκτηθεί μετά την 1.1.2010, θα θεωρείται ως τεκμήριο μόνο με βαθμό 6,5 και άνω.

(vi) T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computer-based) ή TOEFL (internet based) με βαθμό 92 και άνω.

(vii) Certificate  of Proficiency  in  English του Πανεπιστημίου  Michigan.

(viii) Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

Αποφοίτηση από αναγνωρισμένο αγγλόφωνο ίδρυμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρείται τεκμήριο ικανοποιητικής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.Επίσης, η κατοχή πτυχίου αγγλικής φιλολογίας θεωρείται τεκμήριο ικανοποιητικής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Γνώση Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access)

Δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην εκπαίδευση ή συναφή περιοχή

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κατεύθυνση 1η: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

• ΕΠΑ 62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

• ΕΠΑ 51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Επιλογής

• ΕΠΑ 70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

• ΕΠΑ 71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

• ΕΠΑ 75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού

 

Κατεύθυνση 2η: Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

• ΕΠΑ 51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

• ΕΠΑ 70Κ Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

Επιλογής

• ΕΠΑ 50:Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

• ΕΠΑ 60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

• ΕΠΑ 75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού

 

Κατεύθυνση 3η: Διδακτική των Θετικών Επιστημών

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

• ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

• ΕΠΑ63: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 

Επιλογής

• ΕΠΑ64: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

• ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 

Κατεύθυνση 4η: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

• ΕΠΑ64: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

• ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

• ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Επιλογής

• ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

• ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα
 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια και συγγραφή εργασιών και πτυχιακών. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

Για τους φοιτητές που αδυνατούν να παρακολουθήσουν, είναι δυνατό να αναλάβουμε υπεύθυνα την εργασία τους.


 

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009