ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Γεωλογικό Αθηνών
Bookmark and Share
 
 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020


Γεωλογικό Αθηνών


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παρακάτω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

1ο Εξάμηνο

Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

Φυσική

Χημεία

Εισαγωγή στο διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό και Στατιστική

Ορυκτολογία - Κρυσταλλογραφία

2ο Εξάμηνο

Συστηματική Ορυκτολογία - Ορυκτοδιαγνωστική

Κλιματολογία και κλιματικές μεταβολές

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και

Μακροπαλαιοντολογία

3ο Εξάμηνο

Πυριγενή πετρώματα - Μαγματικές διεργασίες

Πετρολογία Ιζηματογενών πετρωμάτων

Σεισμολογία

Μικροπαλαιοντολογία

Τεκτονική Γεωλογία

Πετρογενετικά ορυκτά και διεργασίες κρυστάλλωσης

4ο Εξάμηνο

Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

Γεωφυσική

Γεωχημεία

Ιζηματολογία

Ωκεανογραφία

Μαθηματικές Μέθοδοι στις Γεωεπιστήμες

5ο Εξάμηνο

Γεωμορφολογία

Στρωματογραφία

Τεχνική Γεωλογία

Γεωλογία Ελλάδος

6ο Εξάμηνο

Σεισμολογία Ελλάδος - Τεκτονική Λιθοσφαιρικών πλακών

Γεωλογία Τεταρτογενούς και Αρχαιογεωμορφολογία

Ηφαιστειολογία

Εφαρμοσμένη, Αναλυτική και Περιβαλλοντική

Ορυκτολογία και Πετρολογία

Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική

Πετρογραφία Ιζηματογενών Πετρωμάτων

Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία

Υδρογεωλογία

Γεωλογική Χαρτογράφηση

Κοιτασματολογία

Ήπιες μορφές ενέργειας: ηλιακή και αιολική

ενέργεια - γεωθερμία

Μακροσεισμική

Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία και Διαχείριση Ακτών

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία

Βιομηχανικά ορυκτά

Ενεργειακές πρώτες ύλες

Μέθοδοι ανάλυσης μεταλλευμάτων - Ρευστά εγκλείσματα

Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων

Μικροτεκτονική - Τεκτονική Ανάλυση

Γεωλογία Τεχνικών Έργων

Υδρογεωχημεία - Αναλυτική Γεωχημεία

7o Eξάμηνο

Γεωλογία Περιβάλλοντος

Γένεση κοιτασμάτων

Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Φυσικές Καταστροφές

Πρόγνωση Σεισμών

Εφαρμοσμένη Κλιματολογία - Ρύπανση ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Παλαιοκλιματολογία

Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία

Εξελικτική Παλαιοντολογία - Παλαιοανθρωπολογία

Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών

Θαλάσσια Γεωλογία

Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων και

Στοιχεία Θερμοδυναμικής

Νεοτεκτονική

Γεωτεχνικές Κατασκευές

Παλαιοβοτανική

Υπόγεια Υδραυλική

8ο Εξάμηνο

Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική

Παλαιοοικολογία - Οικοστρωματογραφία

Στρωματογραφία - Παλαιογεωγραφία Ελλάδος

Ιζηματογενείς λεκάνες και πετρελαϊκά συστήματα

Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον

Θαλάσσια Γεωχημεία και Μεταλλογένεση

Μέθοδοι έρευνας εντοπισμού και αξιολόγησης ορυκτών πρώτων υλών

Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων - Τρωτότητα

Διαχείριση Υδατικών πόρων - Μαθηματικά ομοιώματα στην Υδρογεωλογία

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και διδασκαλία

•    οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
•    ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
•    ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
•    άριστα εστιασμένα μαθήματα

 

Οι καθηγητές μας

  • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
  • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Οργανωμένα τμήματα
•    δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
•    είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.


•    Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
•    επιμέλεια - εργασιών
•    καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
•    σχεδιαγράμματα εργασίας
•    υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
•    απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
•    η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 - 2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2011 - 2012 κατεβάστε εδώ

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009