ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

21/5/2014

Η πρώτη προκήρυξη του Λιμενικού για 110 Δόκιμους Υπαξιωματικούς
Ξεκινά άμεσα η υποβολή αιτήσεων
Ετοιμη προς έκδοση είναι η πρώτη φετινή προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος, που αφορά στην κατάταξη 110 Δόκιμων Υπαξιωματικών.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η προκήρυξη θα βγει στον αέρα τις αμέσως επόμενες ημέρες, με ταυτόχρονη έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Το σύνολο των θέσεων θα καλυφθεί σε ποσοστό 50% με αποφοίτους ΑΕΝ (30% Πλοιάρχων και 20% Μηχανικών) και 50% με πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ (30% και 20% αντίστοιχα).
Ο νέος νόμος ορίζει ότι στη Σχολή Υπαξιωματικών οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα καλυφθούν από υποψηφίους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία λιμενοφυλάκων, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), ή πλοιάρχους, ή μηχανικούς.
Αν οι θέσεις σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δεν καλυφθούν, θα συμπληρωθούν ως εξής: Οι κενές θέσεις για τους ΑΕΝ Πλοιάρχων από τους ΑΕΝ Μηχανικών και αντίστροφα και οι κενές θέσεις για τους πτυχιούχους ΑΕΙ από πτυχιούχους ΤΕΙ και αντίστροφα. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους υποψήφιους είναι η ηλικία (28 έτη για τους ιδιώτες, 32 για τους μονίμους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες που είναι κάτοχοι πτυχίου) η καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και η γνώση χειρισμού Η/Υ.
Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης
Οι νέοι διαγωνισμοί στο Λιμενικό Σώμα θα γίνουν φέτος με αλλαγές στον τρόπο βαθμολογίας και διεξαγωγής τους. Στον νέο νόμο του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπεται πως η βαθμολογία των προσληφθέντων θα προέλθει κατά 70% από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό.
Πηγή Εθνος

21/5/14

Το καλοκαίρι λιμενοφύλακες και επιστήμονες

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ενωση Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, έως το τέλος Μαΐου θα δημοσιευθούν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη 9 Τεχνικών Αξιωματικών, πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών με μεταπτυχιακό τίτλο. Ο νέος νόμος ορίζει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως 30 ετών και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού κατατάσσονται απευθείας με τον βαθμό ανθυποπλοιάρχου ειδικότητας τεχνικού.

Στο μεταξύ, στο Σώμα θα προσληφθούν και 15 Υπαξιωματικοί Υγειονομικού (απευθείας κατάταξης), πτυχιούχοι ΤΕΙ (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μέχρι και 30 ετών και θα καταταχθούν απευθείας ως κελευστές ειδικότητας Υγειονομικού, αφού παρακολουθήσουν ταχύρυθμη εκπαίδευση για πέντε μήνες. Εντός του καλοκαιριού θα προκηρυχθούν δύο ακόμα διαγωνισμοί για την πλήρωση 6 θέσεων Ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και 3 Ψυχολόγων (απευθείας κατάταξης) με το βαθμό του Σημαιοφόρου. Πριν από το τέλος του καλοκαιριού θα προκηρυχθεί ο μεγάλος διαγωνισμός κατάταξης 260 δόκιμων Λιμενοφυλάκων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λιμενικό Σώμα.
Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ και να έχουν ηλικία έως 26 ετών. Το σύστημα προσλήψεων θα είναι και εδώ μεικτό (προσόντα 70%, γραπτή εξέταση 30%), ενώ για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων θα γίνει υψομέτρηση και θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ amarinou@pegasus.gr

11 Απριλίου 2014
Προς αναμονή της προκήρυξης του Λιμενικού Σώματος.
Θα προσληφθούν 180 ένστολοι ως εξής:  100 Λιμενοφύλακες, 80 Δόκιμοι Σημαιοφόροι.  Με βάση τις πηγές η προκήρυξη θα εκδοθεί μεταξύ 30 Απριλίου και 5 Μαίου.
Το σχέδιο του διαγωνισμού προβλέπει ότι το 70% της βαθμολογίας, ως συντελεστής βαρύτητας για την επιλογή, θα προκύπτει από γραπτές εξετάσεις. Το υπόλοιπο 30% θα αφορά ψυχοτεχνικά τεστ, αθλητικές δοκιμασίες και μοριοδότηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων (ειδικές δυνάμεις, ΟΥΚ κλπ.).  Οι ενδιαφερόμενοι θα εξεταστούν σε κοινά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής, ανάλογα με το πτυχίο τους.
Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΕΑΠ, Πολυτεχνείου, ΑΕΝ και ΑΣΔΕΝ.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν οι άνδρες ύψος 1.70 μ. οι γυναίκες 1.60μ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο.
Τις 100 θέσεις λιμενοφυλάκων θα διεκδικήσουν: απόφοιτοι ΔΕ (απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ), απόφοιτοι μουσικών σχολών, εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) και όσοι απέκτησαν ειδικότητα στις ένοπλες δυνάμεις.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των λιμενοφυλάκων όταν βγει η προκήρυξη, θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση συμμετοχής, τίτλο σπουδών (επικυρωμένο), 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, βεβαίωση ιατρού ειδικότητας ορθοπεδικού (ιδιώτη ή δημοσίου) για το ύψος.

ΠηγήΕφημερίδα ΕΡΓΑΣΙΑ


337 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα
Οι θέσεις αφορούν 200 Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, 78 Αξιωματικούς και 59 πολιτικούς υπαλλήλους


Με 337 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (ένστολου και πολιτικού) θα ενισχυθεί το 2014 το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Oπως επισημαίνουν στην «Εργασία» αρμόδιοι παράγοντες, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει εγκρίνει για φέτος 278 προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα και 59 προσλήψεις διοικητικού προσωπικού (κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) στις υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Οι προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή θα αφορούν σε θέσεις νέου προσωπικού (αξιωματικών, υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων) που θα ενισχύσει τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης.
Hδη εκκρεμούν από το 2013 οι προσλήψεις 150 υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων, οι οποίες, αν και έχουν εγκριθεί τα σχετικά κονδύλια, έχουν «παγώσει», λόγω της καθυστέρησης της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα «Τουριστικά Πλοία» που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Πλέον, με τα νέα δεδομένα του 2014 οι θέσεις αυξήθηκαν και αφορούν 200 Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, ο διαγωνισμός των οποίων αναμένεται να ανακοινωθεί στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου και πάντως πριν από το Πάσχα και 78 θέσεις Αξιωματικών, οι οποίες θα προκηρυχθούν μετά το καλοκαίρι, αφού ορκιστεί η προηγούμενη σειρά. Οσο για τους 59 πολιτικούς υπαλλήλους, ο διαγωνισμός τους θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ, αμέσως μόλις υποβληθεί το αίτημα με την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα.

Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης
Οι νέοι διαγωνισμοί στο Λιμενικό Σώμα θα γίνουν φέτος με αλλαγές στον τρόπο βαθμολογίας και διεξαγωγής τους. Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπεται πως η βαθμολογία των προσληφθέντων θα προέλθει κατά 70% από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται με εφαρμογή μεικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων. Ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού».
Εξάλλου για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό και σε κάθε διαγωνισμό κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται η καταβολή παραβόλου 10 ευρώ που εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονταν δωρεάν και μόνο η υποβολή ένστασης στο ΑΣΕΠ συνοδευόταν με παράβολο. Τέλος αποκλείονται οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον διαγωνισμό των Υπαξιωματικών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «οι κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταλαμβάνονται από υποψηφίους προερχόμενους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων φερόντων τον βαθμό του Λιμενοφύλακα, κατόχους πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής καθώς και από κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, σε ποσοστά ανά προέλευση και κατηγορία που θα καθορίζονται με απόφαση υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου».

Σταθερά μένουν τα όρια ηλικίας για τους υποψήφιους, που διαμορφώνονται στα 26 έτη (για τους υποψήφιους Λιμενοφύλακες), στα 28 έτη (για τους πτυχιούχους αξιωματικούς) και στα 32 έτη (αν οι υποψήφιοι προέρχονται από τους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες).
ΕΘΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ amarinou@pegasus.gr

----------------------------------------------

Η προκήρυξη για τις προσλήψεις στο Λιμενικό που θα εκδοθεί μέσα στο 2014 θα αφορούν την κατάταξη 275 στελεχών σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας στον Πανελλήνιο Σύλλογο υπαλλήλων του ΥΕΝ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr,  προκήρυξη για προσλήψεις 275 στελεχών στο Λιμενικό θα εκδώσει, μέσα στο 2014, το υπουργείο Ναυτιλίας ενώ παράλληλα θα προκηρυχθούν προσλήψεις 62 ατόμων πολιτικού προσωπικού στο υπουργείο Ναυτιλίας, τα οποία 32 θα αφορούν τις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας κ Βαρβιτσιώτη.
Τις προσλήψεις σε Λιμενικό και υπουργείο Ναυτιλίας έκανε γνωστές ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στη διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΝ σε συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε.
Οι προσλήψεις θα αφορούν αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και θέσεις για Λιμενοφύλακες.
Η προκήρυξη για τις προσλήψεις στο Λιμενικό καθυστερεί λόγω ότι ακόμη διότι η τροπολογία για τον νέο τρόπο που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός εισαγωγής δεν έχει ψηφιστεί ακόμη
Συγκεκριμένα στην τροπολογία που περιλαμβάνεται εντός του νομοσχεδίου για τα σκάφη αναψυχής περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία η βαθμολογία των  υποψηφίων θα προέλθει κατά 70% από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά με εφαρμογή μικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστης εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής βαρύτητας της διαδικασίας μοριοδότησης θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού.
Επίσης θα υπάρξουν αλλαγές στη διαδικασία και στους όρους συμμετοχής των υποψηφίων στους δύο επικείμενους διαγωνισμούς του Λιμενικού.
Οι αλλαγές που θα προβλέπονται στον διαγωνισμό του Λιμενικού μεταξύ άλλων είναι ότι αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία οι απόφοιτοι Λυκείου για τις θέσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών ενώ θα προβλέπεται και γραπτή εξέταση για τους υποψηφίους .


Ποιες είναι οι νέες γενικές προϋποθέσεις για τις προσλήψεις στο Λιμενικό και πως θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός

Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για το Λιμενικό έχουν Έλληνες πολίτες, πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Πλοιάρχων και Μηχανικών, καθώς και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Οι ΔΕ αφορούν μόνο τις προσλήψεις Λιμενοφυλάκων).
Για την εισαγωγή τους στο Λιμενικό οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες και εξετάζονται σε μαθήματα (γραπτά), σύμφωνα με την προκήρυξη ενώ για πρώτη φορά όπως προαναφέραμε θα μετρά 30% στην μοριοδότηση γραπτώς διαγωνισμός. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη.
Το ηλικιακό όριο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι οι μεν πτυχιούχοι Α.Ε.Ν να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους ενώ οι δε κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 26ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή για τους Λιμενοφύλακες) και 28 για τους πτυχιούχους αξιωματικούς.
Επίσης η προκήρυξη του Λιμενικού θα καθορίζει και υψομετρικό όριο το οποίο θα είναι για τους άνδρες υποψήφιους θα είναι ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. και για τις γυναίκες ύψος τουλάχιστον 1,60 μ.

Για την υποβολή αίτησης μετά δικαιολογητικών συμμετοχής σε κάθε διαγωνισμό Κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται η καταβολή παραβόλου δέκα (10) Ευρώ που εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο. Τα εισπραχθέντα ποσά που θα προκύπτουν από την καταβολή του παραβόλου, θα μεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου για την κάλυψη εξόδων διενέργειας διαγωνισμών Κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

πηγή: dikaiologitika.gr

 

18/03/2014

Συνάντηση με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη είχαν οι Ενώσεις Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αττικής - Πειραιά και Νήσων, Κυκλάδων, Β.Δ Ελλάδας και Ν.Δ. Ελλάδος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των λιμενικών να θέσουν στον κ. Μητσοτάκη ζητήματα που αφορούν στον κλάδο τους. Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση ήταν η επίσπευση των 445 προσλήψεων για το 2014 «σε συνάρτηση με την υποστελέχωση του Σώματος που ταλαιπωρεί αφάνταστα τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων» (Πηγή: newpost.gr)

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009