ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2008
Bookmark and Share
 
 
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021


ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2008

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3Π/2008

Προκήρυξη (Αριθμός 3Π/2008)
Διεξαγωγή διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ 09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ34.

Οι πίνακες που θα καταρτισθούν με το διαγωνισμό αυτό αφορούν στους κατά τα σχολικά έτη 2009 – 2010 και 2010 – 2011 διοριστέους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Οι πίνακες αυτοί θα συνταχθούν κατά βαθμίδα και κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο διαγωνισμός αφορά τους παρακάτω κλάδους για την πλήρωση των έναντι εκάστου κλάδου αναφερομένων θέσεων.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών ΠΕ 60.00 600
Σύνολο θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 600

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων ΠΕ 01.00 66
Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ 05.00 144
Κλάδος ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ 06.00 228
Κλάδος ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ 07.00 144
Κλάδος ΠΕ 09 Οικονομολόγων ΠΕ 09.00 36
Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων ΠΕ 10.00 12
Κλάδος ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11.00 48
Κλάδος ΠΕ 13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 13.00 30
Κλάδος ΠΕ 19 Πληροφορικής ΑΕΙ ΠΕ 19.00 72
Κλάδος ΠΕ 20 Πληροφορικής ΤΕΙ ΠΕ 20.00 48
Κλάδος ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών ΠΕ 32.00 12
Κλάδος ΠΕ 33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ΠΕ 33.00 12
Κλάδος ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας ΠΕ34.00 9
Σύνολο θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 861

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3Π/2008


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009