ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Π/2008
Bookmark and Share
 
 
Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021


ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Π/2008

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2Π/2008

Προκήρυξη (Αριθμός 2Π/2008)
Διεξαγωγή διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08 και ΠΕ15.

Οι πίνακες που θα καταρτισθούν με το διαγωνισμό αυτό αφορούν στους κατά τα σχολικά έτη 2009 – 2010 και 2010 – 2011 διοριστέους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Οι πίνακες αυτοί θα συνταχθούν κατά βαθμίδα, κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού και κατά ειδικότητα όπου προβλέπεται.

Ο διαγωνισμός αφορά τους παρακάτω κλάδους και ειδικότητες για την πλήρωση των έναντι εκάστου κλάδου ή ειδικότητας αναφερομένων θέσεων.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κλάδος ΠΕ Δασκάλων ΠΕ 70.00 2120
Σύνολο θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2120

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Κλάδος ΠΕ02 Φιλολόγων ΠΕ 02.00 480
Κλάδος ΠΕ03 Μαθηματικών ΠΕ 03.00 270
Κλάδος ΠΕ04 Φυσικών − Ειδικότητες
i) ΠΕ04.01 Φυσικών ΠΕ 04.01 156
ii) ΠΕ04.02 Χημικών ΠE 04.02 78
iii) ΠΕ04.04 Βιολόγων ΠΕ 04.04 53
iv) ΠΕ04.05 Γεωλόγων ΠΕ 04.05 25
Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΠΕ 08.00 48
Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας ΠΕ 15.00 30
Σύνολο θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1140

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2Π/2008

 

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009