ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΙ ΒΟΥΛΗΣ   Διαγωνισμός Στενογράφων Βουλής
Bookmark and Share
 
 
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019


ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΙ ΒΟΥΛΗΣ - Διαγωνισμός Στενογράφων Βουλής

Τα Πανεπιστημιακά φροντιστήρια atc οργανώνουν τμήματα στενογραφίας, για διαγωνισμούς δημοσίου (Βουλή, Δικαστήρια).

Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 2010 για το atc.  Eίμαστε το μοναδικό φροντιστήριο που είχε διοριστέους στο διαγωνισμό της Βουλής.

Από την κατηγορία ΔΕ Οι 2 από τους 3 διορισθέντες ήταν μαθητές μας. (Η 1η και ο 2ος στη σειρά κατάταξης).

Από την κατηγορία ΠΕ Οι 3 από τους 9 διορισθέντες ήταν μαθητές μας. (Οι πιο ψηλές θέσεις στη σειρά ήταν η 1η και η 3η θέση).

 


ΓΕΝΙΚΑ

7/3/2019

H προκήρυξη για 2 Στενογράφους Βουλής κατηγορίας  ΤΕΙ (ΤΕ) έχει αποσταλεί στο Εθν. Τυπογραφείο

Σχέδιο Προκήρυξης

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΒΟΥΛΗΣ 2010.

Γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ θέσεων (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων.
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εννέα (9) θέσεις.
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρεις (3) θέσεις.
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2010

EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΒΟΥΛΗΣ

Γ Ρ Α Π Τ Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η

Ι. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ και ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ)
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί για όλους τους κλάδους σε δύο στάδια (Α και Β) και περιλαμβάνει τέσσερα εξεταζόμενα αντικείμενα (Α.1., Β.1., Β.2., Β.3.) ως εξής:
Στάδιο Α:
Α.1. Ελληνική στενογραφία
Στάδιο Β:
Β.1. Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ
Β.2. Περιληπτική απόδοση κειμένου
Β.3. Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας του Κοινοβουλίου


Το Στάδιο Α έχει προκριματικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν στο αντικείμενο της Ελληνικής στενογραφίας την απαιτούμενη βαθμολογική βάση (60 μονάδες στις 100, βλ. προκήρυξη Κεφάλαιο Γ) αυτομάτως αποκλείονται από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν τη βαθμολογική βάση των εξήντα (60) μονάδων θα κληθούν να εξεταστούν στα αντικείμενα του επόμενου σταδίο
υ.

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

ΒΟΥΛΗΣ

1. Ελληνική Στενογραφία

2. Πληκτρολόγηση και  επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ)

3. Περιληπτική απόδοση κειμένου

4. Στοιχεία των δημοκρατικών θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου

 

0,4

0,2

 

 

0,2

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ διαβάστε

 

 

 ΜΕΘΟΔΟΣ

Στενογραφία με τη μέθοδο GABELSBERGER

Η στενογραφία είναι μέθοδος ταχύτατης γραφής που αποτελείται από ειδικό αλφάβητο.

Το στενογραφικό αλφάβητο έχει 21 γράμματα – σύμβολα, δεν έχει ορθογραφία, αλλά ήχος.  Η στενογραφία γράφεται σε τετράδιο τετράγραμμο που σχηματίζει 3 διαστήματα.
Η μέθοδος είναι απλή, σαφής πλήρως απαλλαγμένη από σχολαστικά στοιχεία.
Με το στενογραφικό αυτό σύστημα GABELSBERGER που προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τον Ιωσήφ Μίνδλερ, τηρούνται από το 1862 τα στενογραφημένα πρακτικά της Βουλής.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ

Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 2010 για το atc.  Eίμαστε το μοναδικό φροντιστήριο που είχε διοριστέους στο διαγωνισμό της Βουλής.

Από την κατηγορία ΔΕ Οι 2 από τους 3 διορισθέντες ήταν μαθητές μας. (Η 1η και ο 2ος στη σειρά κατάταξης).

Από την κατηγορία ΠΕ Οι 3 από τους 9 διορισθέντες ήταν μαθητές μας. (Οι πιο ψηλές θέσεις στη σειρά ήταν η 1η και η 3η θέση).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οκτώβριος 2018

Σε τελική φάση μπαίνει η διαδικασία για την έκδοση της προκήρυξης 17 μόνιμων προσλήψεων στη Βουλή, με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο (16/10), καθορίζεται ο αριθμός θέσεων για τη Βουλή των Ελλήνων, που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύονται από ειδικές κατηγορίες.

Το έγγραφο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, εκδόθηκε σε συνάρτηση με την επικείμενη πλήρωση 17 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Η ύλη

Σημειώνεται ότι το 2010 προσελήφθησαν στη Βουλή 18 στενογράφοι, με διαδικασία γραπτού διαγωνισμού.

Μέσω της προκήρυξης 1Γ/2010, οι τότε υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα:

  • Ελληνική στενογραφία
  • Επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ
  • Θεωρητική απόδοση κειμένου
  • Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας κοινοβουλίου

Με τη νέα προκήρυξη δεν προβλέπονται μόνο θέσεις στενογράφων αλλά και άλλων ειδικοτήτων.

Στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν ότι εάν επιλεγεί γραπτός διαγωνισμός, δεν θα έχουμε ουσιαστική διαφοροποίηση στην εξεταστέα ύλη.


Τελευταία νέα
• Νέα τμήματα για το Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

 

 

• Ενάρξεις νέων τμημάτων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016

 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΤΕΙ Πειραιά
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009