ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Bookmark and Share
 
 
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παρακάτω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

Εξάμηνο: 1ο

Ανώτερα Μαθηματικά I

Μηχανική του Στερεού Σώματος

Δομικά Υλικά

Γεωλογία Μηχανικού

Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ

Τεχνικό Σχέδιο

Εξάμηνο: 2ο

Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ

Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος

Μηχανική των Ρευστών

Γεωδαισία

Παραστατική Γεωμετρία

Μαθήματα επιλογής

Ενεργειακά Συστήματα

Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία

Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο

Εξάμηνο: 3ο

Πιθανότητες & Στατιστική

Αντοχή Υλικών

Δυναμική του Στερεού Σώματος

Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων

Εφαρμοσμένη Υδραυλική

Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα

Γεωδαιτικές Εφαρμογές

Εξάμηνο: 4ο

Αριθμητική Ανάλυση & Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ

Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων

Εδαφομηχανική

Τεχνική Υδρολογία

Οικοδομική

Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα

Αγγλική Τεχνική Ορολογία

Εξάμηνο: 5ο

Στατική Ανάλυση με Μητρώα -Πεπερασμένα Στοιχεία

Γεωτεχνικά Έργα

Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Μεταλλικές Κατασκευές Ι

Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου

Εξάμηνο: 6ο

Θεμελιώσεις

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ

Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών

Υποχρεωτικά κατεύθυνσης Δομοστατικών Έργων

Δυναμική των Κατασκευών

Πειραματική Αντοχή Υλικών

Επιλογής

Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία

Ειδικά Θέματα CAD

 

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων

Δυναμική των Κατασκευών

Πειραματική Εδαφομηχανική

Επιλογής

Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική

Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων

Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών

Πειραματική Υδραυλική

Εξάμηνο: 7ο

Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα

Επιλογής

Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίου

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Επιλογής Δομοστατικών Έργων

Σύμμικτες Κατασκευές

Ειδικά Θέματα Οικοδομικής

Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες

Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ Κόμβοι)

Επιλογής Κατεύθυνσης Γεωτεχνικών Έργων

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

Ποτάμια Υδραυλική Αντιπλημμυρικά Έργα

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Αστικά Υδραυλικά Έργα

Αντισεισμική Τεχνολογία

Επιλογή Κατεύθυνσης Υδραυλικών Έργων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ποτάμια Υδραυλική Αντιπλημμυρικά Έργα

Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

Οδοποιία (Σχεδιασμός με Η/Υ Κόμβοι)

Κατεύθυνση ΣυγκοινωνιακώνΈργων

Σχεδιασμός Αεροδρομίων

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Βραχομηχανική ‒ Σήραγγες

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 

Εξάμηνο: 8o

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Τεχνικά Έργα Οδοποιίας

Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Κατεύθυνση Δομοστατικών Έργων

Γεφυροποιία

Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών

Επιλογής

Επιφανειακοί Φορείς -Εφαρμογές Πεπερασμένων Στοιχείων

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις

Κατεύθυνση Γεωτεχικών Έργων

Κατολισθήσεις Ορύγματα και Επιχώματα

Επιλογής

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων

Εγγειοβελτιωτικά Έργα Αρδεύσεις

Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα

Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα

Επιλογης

Εγγειοβελτιωτικά Έργα Αρδεύσεις

Υπολογιστική Υδραυλική

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων


 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα

 

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από διδακτορικούς άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια και συγγραφή πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009