ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020


Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

 


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παρακάτω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

Εξάμηνο: 1ο

Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Λογική Σχεδίαση

Γραμμική Άλγεβρα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διακριτά Μαθηματικά

Εξάμηνο: 2ο

Ανάλυση Ι

Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού

Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι

Εξάμηνο: 3ο

Ανάλυση ΙΙ

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Σήματα και Συστήματα

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων

Πιθανότητες και Στατιστική

Εξάμηνο: 4ο

Δίκτυα Επικοινωνιών I

Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Συστήματα Επικοινωνιών

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Εξάμηνο: 5ο

Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Γραφικά Ι

Παράλληλα Συστήματα

Αριθμητική Ανάλυση

Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι

Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Λειτουργικά Συστήματα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Δίκτυα Επικοινωνιών II

Τεχνητή Νοημοσύνη

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων-VHDL

Εξάμηνο: 6ο

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

Μηχανική Μάθηση (Αναγνώριση Προτύπων)

Επιστημονικοί Υπολογισμοί (Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα)

Θεωρία Αριθμών

Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων

Ηλεκτρονική

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Μαθηματικά Πληροφορικής

Προγραμματισμός Συστήματος

Θεωρία Υπολογισμού

Μεταγλωττιστές

Διαχείριση Δικτύων

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού

Λογικός Προγραμματισμός

Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων

Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Εξάμηνο: 7ο

Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο

Ασύρματες Ζεύξεις

Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα

Κρυπτογραφία

Γραφικά ΙΙ

Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα

Θεωρία Γραφημάτων

Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί

Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα 7 1 3 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα

Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Εξάμηνο: 8o

Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων

Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος

Ανάλυση Εικόνας & Τεχνητή Όραση

Μικροοικονομική Ανάλυση

Υπολογιστική Γεωμετρία

Γραμμική & Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση

Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής

Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Τεχνολογία Λογισμικού

Διδακτική της Πληροφορικής

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙΟργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών


Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ σε 8 εξάμηνα καλύπτει σε βάθος τα βασικά γνωστικά πεδία:
•    της Επιστήμης των Υπολογιστών (Computer Science)
•    της Μηχανικής των Υπολογιστών (Computer Engineering), και
•    των Τηλεπικοινωνιών


Το πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στην:
•    Κάλυψη όλου του φάσματος των γνωστικών πεδίων της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών σε συνδυασμό με την επιστημονική ποιότητα του Τμήματος
•    Δημιουργία ενός προσωπικού επιστημονικού προφίλ σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επιδεξιότητές των φοιτητών.
•    Καλλιέργεια της νοοτροπίας του μηχανικού μέσω εξειδικευμένων εργασιών και εργαστηρίων, επιπλέον της επιστημονικής κουλτούρας.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτική πτυχιακή εργασία, καθώς και προαιρετική πρακτική άσκηση μέσω εργασίας εκτός πανεπιστημίου. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν με την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις όλου του φάσματος επαγγελματικής απασχόλησης, από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι τη πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών προσφέρει 3 κατευθύνσεις (μία ανά Τομέα, δεν είναι υποχρεωτική η κατοχύρωση κατεύθυνσης):
1.    Κατεύθυνση Θεωρητικής Πληροφορικής
2.    Κατεύθυνση Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
3.    Κατεύθυνση Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος


Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 48 μαθήματα (242 ECTS):
•    25 Μαθήματα Κορμού (ΜΚ) (Υποχρεωτικά) (6 ECTS)
•    15 Μαθήματα Επιλογής (ΜΕ)(Βασικά κατεύθυνσης ή μη) (4 ECTS)
o    Ο Φοιτητής πρέπει να έχει επιλέξει ένα τουλάχιστο βασικό μάθημα ανά κατεύθυνση και για να κατοχυρώσει μία κατεύθυνση πρέπει να έχει επιλέξει τουλάχιστον 5 βασικά μαθήματα αυτής της κατεύθυνσης.
o    Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μέχρι 3 ελεύθερα μαθήματα (ΕΛ).
o    Τουλάχιστον πέντε (5) μαθήματα πρέπει να είναι Βασικά Κατεύθυνσης.
•    6 Μαθήματα Γενικών Δεξιοτήτων – Γενικής Παιδείας (ΓΠ) (2 ECTS)
o    Δεν συνεισφέρουν στο βαθμό πτυχίου
•    2 Μαθήματα ως Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) (10 ECTS)
o    Το ένα μάθημα μπορεί να αντικατασταθεί με πρακτική άσκηση)


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009