ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Μαθηματικό Αθηνών
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020


Μαθηματικό Αθηνών


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παρακάτω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Απειροστικός Λογισμός Ι

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Αναλυτική Γεωμετρία

Πληροφορική Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ

Πιθανότητες Ι

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

Πραγματική Ανάλυση

Βασική Άλγεβρα

Μαθηματική Στατιστική

Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών

Μιγαδική Ανάλυση Ι

Κατάλογος μαθημάτων επιλογής Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Δακτύλιοι και Πρότυπα

Θεωρία Μέτρου

Μαθηματική Λογική

Θεωρία Αριθμών

Εισαγωγή στη θεμελίωση της Γεωμετρίας

Εισαγωγή στη Συναρτησιακή Ανάλυση

Ανάλυση Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgue

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στη Διαφορική Γεωμετρία των Πολλαπλοτήτων

Θεωρία Galois

Θεωρία Ομάδων

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Θεωρητικών Μαθηματικών

Διακριτά Μαθηματικά

Θεωρία Γραφημάτων

Θεωρία Υπολογισιμότητας

Προβολική Γεωμετρία

Λογισμός Πινάκων και εφαρμογές

Υπολογιστική Άλγεβρα

Κυρτή Ανάλυση

Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων

Μεταθετική Άλγεβρα και Εφαρμογές

Θεωρία Συνόλων

Αναδρομικές Συναρτήσεις

Γεωμετρική Ανάλυση

Θεωρία Προσέγγισης

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Πεπερασμένα Σώματα και Κωδικοποίηση

Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης Ι

Γραμμικοί Τελεστές

Θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας

Αλγεβρική Συνδυαστική

Ομολογική Άλγεβρα και Κατηγορίες

Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης

Μιγαδική Ανάλυση

Θεωρία Ελέγχου

Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Fourier

Διαφορικές Μορφές

Αλγεβρική Τοπολογία

Θέματα Άλγεβρας και Γεωμετρίας ΙΙ

Στοχαστικός Λογισμός

Μαθηματική Φυσική

Μαθήματα επιλογής Εφαρμοσμένης Κατεύθυνσης

Πληροφορική ΙΙ

Διακριτά Μαθηματικά

Αριθμητική Ανάλυση Ι

Επιχειρησιακή Έρευνα: Μαθηματικός Προγραμματισμός

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Πιθανότητες ΙΙ.

Επιχειρησιακή Έρευνα: Στοχαστικά Μοντέλα

Θεωρία Παιγνίων

Ανάλυση Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgue

Στοχαστικές Ανελίξεις

Γραμμικά Μοντέλα

Στοχαστικός Λογισμός

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Δομές Δεδομένων

Θεωρία Γραφημάτων

Θεωρία Υπολογισιμότητας

Λογισμός Πινάκων και Εφαρμογές

Υπολογιστική Άλγεβρα

Εισαγωγή στο Σχεδιασμό και Ανάλυση Αλγορίθμων

Αναλογιστικά Μαθηματικά Μπεϋζιανή Στατιστική

Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ

Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Πεπερασμένα Σώματα και Κωδικοποίηση

Γραμμικός και Μη Γραμμικός Προγραμματισμός

Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα

Αλγεβρική Συνδυαστική

Διακριτά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων

Δυναμικός Προγραμματισμός

Θεωρία Ελέγχου

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Fourie

Ομάδα Παιδαγωγικών – Ψυχολογίας – Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Θεωρίες Μάθησης και Διδασκαλίας

Ειδική Αγωγή

Ψυχολογία Μάθησης – Γνωστική Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Μαθήματα Δέσμης Φυσικής

Γενική Αστρονομία Ι,ΙΙ

Γενική Φυσική

Θεωρητική Φυσική Ι,ΙΙ

Κβαντομηχανική Ι,ΙΙ

Μη–γραμμικά δυναμικά συστήματα

Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας

Μηχανική Ι,ΙΙ

Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και Κοσμολογία

Μαθήματα Δέσμης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού

Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Γραφικά ΙΙ

Τεχνητή Νοημοσύνη Μεταγλωττιστές

Υπολογιστική Γεωμετρία

Σήματα και Συστήματα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Μαθήματα Δέσμης Οικονομικών Επιστημών

Λογιστική Ι

Μικροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ

Μακροοικονομική Θεωρία Ι,ΙΙ

Οικονομετρία

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία


Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


 

 

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009