ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Bookmark and Share
 
 
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021


Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Πανεπιστημιακά - Φοιτητικά Φροντιστήρια atc.

Υποστήριξη  μαθημάτων, εργασιών.  Πρότυπο κέντρο υποστήριξης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών.


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

.

Από τα υποχρεωτικά μαθήματα

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (εξάμηνο 1ο)

Πολιτική Οικονομία της Απασχόλησης και του Χρήματος (εξάμηνο 2ο)

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση (εξάμηνο 1ο)

Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία (εξάμηνο 2ο)

Λογιστική Ι (εξάμηνο 1ο)

Μαθηματικά Ι (εξάμηνο 1ο)

Μαθηματικά ΙΙ (εξάμηνο 2ο)

Στατιστική Ι (εξάμηνο 2ο)

Στατιστική ΙΙ (εξάμηνο 3ο)

Μικροοικονομική Θεωρία Ι (εξάμηνο 3ο)

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (εξάμηνο 4ο)

Μακροοικονομική Θεωρία Ι (εξάμηνο 3ο)

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (εξάμηνο 4ο)

Οικονομική των Επιχειρήσεων (εξάμηνο 3ο & 4ο)

Οικονομετρία (εξάμηνο 4ο)

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και τη Διαχείριση Πληροφοριών (εξάμηνο 3ο)

Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση (εξάμηνο 5ο)

Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης και της Μεγέθυνσης (εξάμηνο 5ο)

Δημόσια Οικονομική (εξάμηνο 6ο)

Διεθνής Οικονομική (εξάμηνο 5ο)


 

Από τα Βασικά Μαθήματα Επιλογής

Βιομηχανική Οικονομική Ι (εξάμηνο 5ο)

Οικονομικά του Περιβάλλοντος (εξάμηνο 6ο)

Μακροοικονομική της Ανάπτυξης (εξάμηνο 6ο)

Πολιτική Οικονομία της Παγκοσμιοποίησης (εξάμηνο 6ο)

Πολιτική Οικονομία Κοινωνικής Πολιτικής (εξάμηνο 5ο)

Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Οικονομική (εξάμηνο 8ο)

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών (εξάμηνο 6ο)

Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών (εξάμηνο 5ο)

Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης (εξάμηνο 5ο)

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (εξάμηνο 6ο)

Λογιστική ΙΙ (εξάμηνο 4ο)

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων (εξάμηνο 6ο)

Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων (εξάμηνο 3ο & 4ο)

Οικονομικά Μετασχηματισμού & Ανάπτυξης (εξάμηνο 8ο)


 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Προχωρημένη Μακροοικονομική (εξάμηνο 8ο)

Θεωρία Παιγνίων (εξάμηνο 7ο)

Οικονομική Ιστορία του 20ου αιώνα (εξάμηνο 4ο)

Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία Ι (εξάμηνο 7ο)

Θεωρία Επιχειρησιακής Οργάνωσης (εξάμηνο 8ο)

Δυναμικά Μαθηματικά (εξάμηνο 5ο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομική Πολιτική (εξάμηνο 7ο)

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση (εξάμηνο 8ο)

Οικονομική Πολιτική στην Ελληνική Οικονομία (εξάμηνο 8ο)

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων (εξάμηνο 8ο)

Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι (19ος αιώνας - 1940)

Αξιολόγηση Επενδύσεων (εξάμηνο 8ο)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι (εξάμηνο 5ο)

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου ΙΙ  (εξάμηνο 6ο)

Τραπεζική Ι (εξάμηνο 5ο)

Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (εξάμηνο 8ο

Ιστορία των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών Θεσμών (εξάμηνο 7ο)

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεις (εξάμηνο 7ο)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γραμμικά Μαθηματικά (εξάμηνο 6ο)
Στατιστική III (εξάμηνο 5ο)
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (εξάμηνο 6ο)
Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων (εξάμηνο 6ο)
Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα (εξάμηνο 8ο)
Θεωρία Παιγνίων (εξάμηνο 7ο)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Βιομηχανική Οικονομική ΙΙ (εξάμηνο 8ο)

Οικονομική της Εργασίας (εξάμηνο 7ο)

Οικονομικά της Τεχνολογίας (εξάμηνο 7ο)

Νομισματική Θεωρία & Πολιτική  (εξάμηνο 8ο)

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι (εξάμηνο 5ο)

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (εξάμηνο 6ο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα μαθήματα

 

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009