ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Τμήμα Στατιστικής
Bookmark and Share
 
 
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019


Τμήμα Στατιστικής

Πανεπιστημιακά - Φοιτητικά Φροντιστήρια atc.

Υποστήριξη  μαθημάτων, και επιμέλεια εργασιών.  Πρότυπο κέντρο υποστήριξης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών.


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων του τμήματος επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ S-PLUS
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ I, ΙΙ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΙΣΚΟΥ Ι, ΙΙ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ BAYES
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα
 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια και συγγραφή πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 Τελευταία νέα
• Νέα τμήματα για το Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

 

 

• Ενάρξεις νέων τμημάτων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016

 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009