ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Τμήμα Πληροφορικής
Bookmark and Share
 
 
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020


Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστημιακά - Φοιτητικά Φροντιστήρια atc.

Υποστήριξη  μαθημάτων, και επιμέλεια εργασιών.  Πρότυπο κέντρο υποστήριξης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών.


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων του τμήματος που δεν υπάρχουν παρακάτω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Διακριτά Μαθηματικά

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Μαθηματικά ΙΙ

Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java

Λογιστική

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Πιθανότητες

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Δομές Δεδομένων

Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++

Υπολογιστικά Μαθηματικά

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

Αλγόριθμοι

Αυτόματα και Πολυπλοκότητα

Βάσεις Δεδομένων

Λειτουργικά Συστήματα

5ο Εξάμηνο

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

Δίκτυα Επικοινωνιών Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική (Υποχρεωτικό Κύκλου 5)

Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων (Υποχρεωτικό Κύκλου 1)

Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση (Υποχρεωτικό Κύκλου 6,Επιλογή Κύκλων 1,5)

Στατιστική στην Πληροφορική (Υποχρεωτικό Κύκλου 6Επιλογή Κύκλων 2,4,5)

Τεχνητή Νοημοσύνη (Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 1,3)

Εξάμηνο: 6ο

Κατανεμημένα Συστήματα

Τεχνολογία Λογισμικού

Δίκτυα Υπολογιστών (Υποχρεωτικό Κύκλου 2)

Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων (Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4)

Επιχειρησιακή Έρευνα (Υποχρεωτικό Κύκλου 5 Επιλογή Κύκλων 1,6)

Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση (Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλου 1,4)

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 2,3)

Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα (Υποχρεωτικό Κύκλου 1 Επιλογή Κύκλου 6)

Εξάμηνο: 7ο

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλων 2,4)

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (Υποχρεωτικό Κύκλου 5)

Μεταγλωττιστές (Υποχρεωτικό Κύκλου 2 Επιλογή Κύκλου 1)

Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλου 3

Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες (Επιλογή Κύκλου 2)

Γραφικά Υπολογιστών (Επιλογή Κύκλων 1,2,6)

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (Επιλογή Κύκλων 1,2,5)

Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (Επιλογή Κύκλων 1,6)

Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων & τον Παγκόσμιο Ιστό (Επιλογή Κύκλων 3,4)

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (Επιλογή Κύκλων 2,3,4)

Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις (Επιλογή Κύκλων 5,6)

Τεχνολογία Πολυμέσων (Επιλογή Κύκλων 2,4)

Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό (Επιλογή Κύκλων 2,3,4)

Δημιουργία και χρήση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στις σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης (Ελεύθερη Επιλογή)

Εξάμηνο: 8o

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Υποχρεωτικό Κύκλου 2)

Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4)

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων (Επιλογή Κύκλων 3,4)

Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων Επιλογή Κύκλων 2,6

Ασφάλεια Δικτύων (Επιλογή Κύκλων 2,3)

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (Επιλογή Κύκλου 3)

Μηχανική Μάθηση (Επιλογή Κύκλων 4,5)

Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων (Επιλογή Κύκλων 1,5,6)

Θεωρία Πληροφορίας (Επιλογή Κύκλων 1,2,6)

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Επιλογή Κύκλων 3,5)

Μαθηματικός Προγραμματισμός (Επιλογή Κύκλων 1,5,6)

Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας (Επιλογή Κύκλων 3,4)

Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Επιλογή Κύκλου 5)

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα
 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια και συγγραφή πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οδηγός σπουδών


Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009