ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Bookmark and Share
 
 
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021


Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Πανεπιστημιακά - Φοιτητικά Φροντιστήρια atc.

Υποστήριξη  μαθημάτων, και επιμέλεια εργασιών.  Πρότυπο κέντρο υποστήριξης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών.


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν πιο κάτω επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Λογιστική Ι

Μαθηματικά I

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθηματικά II

Προγραμματισμός I

Λογιστική II

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I)

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

Μαθήματα Επιλογής Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Βάσεις Δεδομένων

Προγραμματισμός IΙ

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (II)

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Μαθηματικός Προγραμματισμός

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία

Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή

Διοίκηση Ποιότητας

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Μαθήματα Επιλογής

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς

Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Μαθήματα Επιλογής

Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας

Ανάλυση Επενδύσεων

Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων

Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Επιλογής

Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

Οργανωσιακή Θεωρία


Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα
 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

 

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια και συγγραφή πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009