ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Bookmark and Share
 
 
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021


Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πανεπιστημιακά - Φοιτητικά Φροντιστήρια atc.

Υποστήριξη  μαθημάτων, και επιμέλεια εργασιών.  Πρότυπο κέντρο υποστήριξης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών.


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων του τμήματος που δεν υπάρχουν παρακάτω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc

Εξάμηνο: 1ο

Αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής

Στατιστική για επιχειρήσεις

Εφαρμογές πληροφορικής

Μαθηματικός λογισμός σε επιχειρησιακά και επικοινωνιακά προβλήματα

Εξάμηνο: 2ο

Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων

Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο

Εφαρμογές στατιστικών μεθόδων σε επιχειρησιακά προβλήματα

Μικροοικονομία Ι

Χρηματοοικονομική διοίκηση

Εξάμηνο: 3ο

Χρηματοοικονομική λογιστική Ι

Μαθηματικά χρηματοπιστωτικής ανάλυσης

Μακροοικονομική

Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων

Εξάμηνο: 4ο

Λογιστική κόστους

Χρηματοοικονομική λογιστική ΙΙ

Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Διοίκηση ανθρώπινων πόρων

 

Προχωρημένη χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων

Εξάμηνο: 5ο

μαθήματα κατευθύνσεων

Λογιστική των επιχειρηματικών συνενώσεων

Χρηματοοικονομική λογιστική ΙΙ και ΙΙΙ

Προγραμματισμός ΙΙ

 

Εισαγωγή στο μαρκετινγκ

Ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου

Τραπεζική χρηματοοικονομική

Συμπεριφορική χρηματοοικονομική

Διοίκηση έργων και προγραμμάτων

Μικροδομή χρηματοοικονομικών αγορών

Εξάμηνο: 6ο

μαθήματα κατευθύνσεων Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής

Διοικητική λογιστική

Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα μέσω διαδικτύου

Εισαγωγή στην οικονομετρία

Ανάλυση χρηματοοικονομικών παραγώγων

Μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών

Εργατικό δίκαιο

Λογιστική επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Τίτλοι σταθερού εισοδήματος

Μικροοικονομική θεωρία ΙΙ

Εξάμηνο: 7ο

μαθήματα κατευθύνσεων Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής

Φορολογία

Διεθνή Λογιστικά πρότυπα

Ελεγκτική

Επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική

Λογιστική δημοσίου τομέα

Χρηματοοικονομικά της ναυτιλίας

Διεθνής χρηματοοικονομική

Υπολογιστική χρηματοοικονομική

Εναλλακτικές επενδύσεις

 

Μαθηματικά για οικονομολόγους ΙΙΙ

Εξάμηνο: 8o

μαθήματα κατευθύνσεων Λογιστικής ή  Χρηματοοικονομικής

Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων

 

φορολογική λογιστική

Συστήματα ελέγχου και διοίκησης

Προχωρημένη υπολογιστική χρηματοοικονομική

Ευρωπαικό δίκαιο

Διαχείριση κινδύνων

Χρηματοοικονομικά ακίνητης περιουσίας

Προχωρημένη οικονομετρία

Ειδικά θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου


Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα και διαγωνίσματα
 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

 

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια και συγγραφή πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009