ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
     Νέα     Προφίλ     Sitemap     Επικοινωνία      
 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Bookmark and Share
 
 
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021


Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Πανεπιστημιακά μαθήματα για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια atc υποστηρίζουν φοιτητικά μαθήματα και αναλαμβάνουν επιμέλεια εργασιών.

Πρότυπο κέντρο υποστήριξης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

 


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Για παρακολούθηση άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν παρακάτω, επικοινωνήστε με τα Φροντιστήρια atc
Εξάμηνο: 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
Στατιστική Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
Γενική Οικονομική Ιστορία

Μαθήματα Επιλογής
Εισαγωγή στους Η/Υ
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις
Οικονομικό Δίκαιο
Εξάμηνο: 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Εισαγωγή Στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Μαθήματα Επιλογής
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος
Εξάμηνο: 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής Εφαρμογές Η/Υ
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Οικονομική Γεωγραφία
Μαθήματα Επιλογής
Αρχές Κοινωνιολογίας
Μαρξιστική Οικονομική Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ
Εξάμηνο: 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Διεθνής Οικονομική
Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
Μαθήματα Επιλογής
Επιχειρηματικότητα
Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ
Εξάμηνο: 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομετρία Ι
Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Δημόσια Οικονομική Ι
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής Οικονομική της Εργασίας
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Οικονομική της Εργασίας

Οικονομική των Επιχειρήσεων
Αγροτική Οικονομική
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Αγροτική Οικονομική
Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο και Οικονομικά
Εξάμηνο: 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Χρήμα και Τραπεζική

Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης
Οικονομετρία ΙΙ
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Οικονομική Ανάπτυξη
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Χρηματooικονομική των Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Οικονομική Ανάπτυξη

Μαθήματα Επιλογής
Οικονομική Κοινωνιολογία
Εξάμηνο: 7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών
Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική
Χρηματοοικονομικά Θέματα
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Εξάμηνο: 8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Θέματα Δυναμικής Οικονομικής
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική (Λογιστική ΙΙ)
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε
Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης
Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

Μαθήματα Επιλογής
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις


Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικό αριθμό ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 


 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Οργάνωση και διδασκαλία

 • οργάνωση της ύλης, μεθοδολογία διαβάσματος και εμβάθυνση στον τρόπο σκέψης.
 • ενίσχυση της διδασκαλίας με ολοκληρωμένες και εύληπτες σημειώσεις. Σχεδιαγράμματα ύλης και παραδείγματα, προηγούμενα και προτεινόμενα θέματα εξετάσεων.
 • ικανοποιητικός αριθμός ασκήσεων και απαντημένων θεμάτων.
 • άριστα εστιασμένα τεστ ανά ενότητα
 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία.

 

Οι καθηγητές μας

 • Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και με επιστημονικούς συνεργάτες σε Πανεπιστήμια.
 • Σε θέματα συμβουλευτικής το φροντιστήριο συνεργάζεται και με Πανεπιστημιακούς καθηγητές.


Οργανωμένα τμήματα

 • δημιουργούνται ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα εργασίας
 • είναι δυνατό να οργανωθούν ατομικά μαθήματα για να καλυφθούν όλα τα κενά και οι αδυναμίες της ενότητας σε ευέλικτα ωράρια.
 • επικοινωνήστε μαζί μας για μαθήματα που δεν αναφέρονται.
 • υποστηρίζονται και μεταπτυχιακά μαθήματα

 

Yποστήριξη Εργασιών

Η εκπαιδευτική μας ομάδα δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην επιμέλεια και συγγραφή πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και στις εργασίες από έτος σε έτος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • επιμέλεια - εκπόνηση εργασιών
 • καθοδήγηση και συμβουλές στη συγγραφή εργασιών
 • σχεδιαγράμματα εργασίας
 • υποστηρικτικό υλικό σε εύληπτες σημειώσεις, μεθοδολογία
 • απαντημένα θέματα εξετάσεων, λυμένες ασκήσεις
 • η υποστήριξη και επιμέλεια εργασιών-πτυχιακών γίνεται από άριστους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

 Τελευταία νέα
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (AΣΟΕΕ)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ (EKΠΑ)
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΜΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΑΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ)
ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΚΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμοί Τραπεζών
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Λιμενικού Σώματος
Τεστ Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
διαγωνισμός Πυροσβεστικού Σώματος
Ξένες Γλώσσες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
TOEFL
GMAT
GRE
IELTS
TOEIC
Νέα
Προφίλ
Sitemap
Επικοινωνία

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ATC
Σόλωνος 102
τηλ. 210.3640040
Σόλωνος 102, Τηλ.: 210 3640040, 2103638208
© atc.edu.gr 2007-2009